AKTUELLT I GÄVLEBORG

Hälsotorget Gävle aktiviteter

Innehållet gäller Gävleborg

Hälsotorget finns till för dig som invånare i Gävleborgs län. Hälsotorget hittar du vid sjukhusets huvudentré i Gävle. Här samlas de aktiviteter som är aktuella för Hälsotorget i Gävle.

Temaveckor

Hälsotorget visar information om diverse hälsoområden under året i form av temaveckor. Temaveckorna utförs ofta tillsammans med föreläsare och samverkanspartners med specialkunskap inom ett visst område.

Vecka 37 - Psykisk ohälsa

Vecka 37 är temat på Hälsotorget psykisk ohälsa och suicidprevention. Se tider och vilka aktörer som medverkar nedan. Kom till Hälsotorget och träffa dem som jobbar med dessa frågor. Vi på Hälsotorget arbetar förebyggande och delar ut nationell information.

Måndag 9 september 

10.00-12.00- Personligt ombud Gävle kommun och kuratorer specialistvård. 

Tisdag 10 september

10.00-12.00 - Kuratorer specialistvård och Anhörigcenter Gävle kommun.
10.00-14.00 - Barn- och ungdomspsykiatrin, Gula Villan (BUP)

Onsdag 11 september  

10.00-12.00 - Kuratorer specialistvård
13.00-15.00 - Jourmottagning psykiatri, heldygnsvården psykiatri

Torsdag 12 september

10.00-12.00 - Personligt ombud Gävle kommun, Anhörigcenter Gävle kommun och vuxenpsykiatrin Gävle sjukhus
12.00-15.00 Brukarföreningen RSMH
13.00-15.00 - Jourmottagning psykiatri

Fredag 13 september

10.00-12.00 - Personligt ombud Gävle kommun

Schemat för veckan kommer att fyllas på.

Kuratorer specialistvård Region Gävleborg
Medarbetare från kuratorsenheten finns på plats för att svara på frågor. Exempelvis om stöd för patienter och närstående.

Anhörigcenter Gävle kommun 
Informerar om vilket stöd som finns för anhöriga. Anhörigcenter ordnar föreläsningar och informerar inom olika områden efter önskemål och behov.
 
Barn och ungdomspsykiatrin Gula villan (BUP)
Kom och träffa Jessica Andrén Augustsson och Wiktoria Sjörling. De är båda KBT- och DBT-terapeuter på BUP gula villan och ingår även i beredskapslinjen (jourlinjen) för akuta bedömningar som inte kan vänta till nästkommande vardag. De kan svara på vad BUP:s uppdrag är och vad de har att erbjuda. Tips och råd på egenvård.

Brukarföreningen RSMH
RSMH är en förening för personer med psykisk och social funktionsnedsättning. RSMH arbetar kamratstödjande.

Vecka 38 - Demens

Måndag-torsdag 16-19 september 10.00-14.00 -  Gävle Demensföreningen, Minnesmottagningen, Anhörigcenter, Sjukhuskyrkan (endast måndag och onsdag), Studieförbundet Vuxenskolan

Se schema för aktiviteter, föreläsningar och öppet hus under demensveckan

Vecka 39 - temadagar

Kom-X arbetar med datorbaserade skriv- och kommunikationshjälpmedel och högspecialiserad AKK - alternativ och kompletterande kommunikation. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning såsom kommunikationssvårigheter, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning och synskada.

Tisdag 24 september 9.00-15.00 - Temadag Kom-X – Region Gävleborg
Torsdag 26 september 10.00-14.00 - Vårdförbundet

Vecka 40 - temadagar

Måndag  30 september - Nationella minoriteter
Tisdag  1 oktober - Balansera mera
Onsdag 2 oktober - Balansera mera
Torsdag 3 oktober - Nationella minoriteter
Fredag 4 oktober - Nationella minoriteter

Vecka 42 - temadagar

Måndag 14 oktober - Fast vårdkontakt
Tisdag 15 oktober - Reumatikerdagen
Torsdag 16 oktober - Vårdförbundet

Vecka 43 - Hörsel

Måndag 21 oktober - Hörcentralen
Tisdag 22 oktober - Teknisk hörselvård
Onsdag 23 oktober - Företag med hjälpmedel (ej fastställt)
Torsdag 24 oktober - Hörselhabiliteringen

Sömngrupp

Kroppen och hjärnan behöver sömn för att återhämta sig och bearbeta intryck. Flera funktioner påverkas när vi sover. Människor klarar bättre av stress och påfrestningar under dagen om de sover på natten. Risken för sjukdomar kan också minskas av god sömn.

Hälsotorget erbjuder sömngrupp för att ge sömnråd. Ett individuellt möte hålls med varje deltagare innan gruppstart, där deltagaren får information, material och reflektera över samt självskatta sin sömn. Gruppen träffas sedan fem gånger.

Deltagarna kommer att föra sömndagbok och göra ett sömntest. Deltagarna kommer också att få allmänna råd för hur sömnen kan förbättras samt prova på sömnrestriktion och andra sömntekniker. Information om negativa tankar är ett annat område som behandlas. Sömnsituationen utvärderas igen under sista träffen. Gruppen är kostnadsfri för dig som deltagare.

Livsstilsanalys - sömntest

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information och anmälan till sömngrupp.

Hälsotorget Gävle sjukhus 026-15 86 51

Gruppstart hösten 2019

Första träffen vecka 35, onsdag 28 augusti 15.00-16.30.
Sedan träffas gruppen varannan onsdag 15.00-16.30.
Sista träffen vecka 43, onsdag 23 oktober 15.00-16.30.

Tobaksavvänjning i grupp

Behöver du hjälp och stöd med att sluta röka eller snusa? Hälsotorget på Gävle sjukhus erbjuder dig som vill sluta med tobak att delta i grupp för tobaksavvänjning.

Vi bokar först ett möte med varje deltagare enskilt i god tid före gruppstart. Det mötet är kostnadsfritt. Individuella samtal bokas löpande - se Hälsotorgets öppettider. Vid mötet berättar vi mer om metoden och kan svara på frågor.

Gruppen träffas sedan åtta gånger på sjukhuset. Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Välkommen!

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information och anmälan till tobaksgrupp. Hälsotorget Gävle 026-15 86 51

Gruppstart grupp 1 hösten 2019

Första träffen vecka 34, måndag 19 augusti 15.00-16.30.
Sedan träffas gruppen på måndagar fram till vecka 39. De två sista träffarna är med två veckors mellanrum. Sista träffen vecka 43, måndag 21 oktober 15.00-16.30.

Gruppstart grupp 2 höst/vinter 2019-2020

Första träffen vecka 44, måndag 28 oktober 15.00-16.30.
Sedan träffas gruppen på måndagar fram till vecka 49. De två sista träffarna är med två och tre veckors mellanrum. Sista träffen vecka 2, tisdag 7 januari 15.00-16.30.

Till toppen av sidan