AKTUELLT I GÄVLEBORG

Förlossning och föräldraskap under corona

Innehållet gäller Gävleborg

Speciella tider kräver flexibilitet och en förmåga att ställa om. Region Gävleborg erbjuder nu blivande föräldrar digital förberedelse inför förlossning, amning och föräldraskap som komplement till besöken hos barnmorskan under graviditeten. Du som blivande förälder i Gävleborg får ett meddelande via 1177 Vårdguidens e-tjänster med en länk till informationsfilmen.

– Vi brukar ordna föräldraträffar för information, dialog och samtal inför det nya som väntar, säger Karolina Lindh, barnmorska. När corona kom blev vi tvungna att ställa in de träffarna för att minska smittspridningen i samhället. Samtidigt är det ju fortfarande viktigt att blivande föräldrar känner att vi finns där för dem. Den här informationsfilmen ersätter inte ett samtal eller ett fysiskt möte men det är ett sätt att informera i oroliga tider.

– Barn slutar ju inte att komma till världen bara för att vi är mitt uppe i en coronapandemi, och självklart ska man som blivande förälder kunna känna sig trygg inför det som komma skall, säger Maria Fyhr, vårdenhetschef barnmorskemottagningen i Gävle.

Komplement och en möjlighet

Karolina och Maria tror att filmen om förlossningen och den första tiden med bebisen kan vara ett bra komplement till de individuella besöken hos barnmorskan under graviditeten.

– Det är inte optimalt, men en möjlighet och bättre än ingenting. Till exempel går man ju miste om dynamiken i en grupp, dialogen och möjligheten att ställa frågor. Vi är också medvetna om att tillgängligheten inte är optimal, filmen är genomgående på svenska och vi har inte textat den, men det är det bästa vi kunde göra nu när läget är som det är, säger Maria.

Rent tekniskt funkar det så att du som blivande förälder i Gävleborg får ett informationsbrev med en länk till informationsfilmen via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan sedan i lugn och ro se filmen hur många gånger du vill i telefonen eller via dator. Uppföljning sker sedan på återbesöken hos barnmorskan.
 
Prata med din barnmorska om du har frågor.

Till toppen av sidan