AKTUELLT I GÄVLEBORG

Coronainformation Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Information till dig som patient eller anhörig om förändringar i hälso- och sjukvården Gävleborg med anledning av coronaviruset.

Läs mer om bland annat symtom, när du ska söka vård och att stanna hemma när du är sjuk på sidan Covid-19 – coronavirus.

Provtagning

Provtagning av personer med lindriga symtom utförs inte längre. Prover tas endast på de patienter som är i behov av sjukhusvård och uppvisar symtom av covid-19. De som inte ingår i riskgruppen, men uppvisar luftvägssymtom, ska isolera sig i hemmet.

Ska du besöka vården?

För att du ska känna dig trygg när du söker fysisk kontakt med vården görs nu vissa åtgärder vid mottagningar och hälsocentraler. Detta görs för att undvika att sprida eventuell coronasmitta. Alla besök ska vara tidsbokade. 

Ska du besöka en hälsocentral?

Alla besök till hälsocentraler ska vara tidsbokade. Det gäller även besök för provtagning. Du som fått en tid och har symtom på förkylning eller influensa kommer att hänvisas till en separat ingång eller en speciell hälsocentral. Vid de separata ingångarna har personalen särskild skyddsutrustning enligt de rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller vid både privata och offentliga hälsocentraler.

Tillfälliga stängningar och sammanslagningar av hälsocentraler och dess verksamheter kan förekomma. Kontakta din hälsocentral om vad som gäller för dig.

Ska du besöka en akutmottagning?

Tänk på att ringa 1177 för rådgivning innan du besöker en akutmottagning. Utanför akutmottagningarna vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus finns tält uppställda. Här görs en första bedömning om du söker akut vård. Tälten är inte till för provtagning av coronavirus.

Ska du besöka annan mottagning?

Alla besök ska vara tidsbokade. Drop-in-mottagningar är tillfälligt stängda. Det kan gälla exempelvis provtagningsmottagningar och lättakutmottagningar.

Ska du besöka någon som ligger på sjukhus?

Det är besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Det innebär att du inte får besöka någon som är inneliggande på en vårdavdelning. Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar sjukhusen i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken och Ljusdal.

Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. I sådana fall ska du rådgöra med respektive avdelning.

Besöksförbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Ambulans - anhörig får inte följa med

Anhöriga till patienter som hämtas med ambulans får inte följa med ambulanstransporten.

Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter och barn.

Ingen patientavgift för uteblivet besök

Avgiften för sent avbokade besök har tagits bort. Detta gäller från och med den 12 mars och tills vidare.

Avgiften har tagits bort för att du som har symtom på förkylning eller influensa inte ska besöka vården även om du inte hunnit avboka ditt besök. Det är dock viktigt att du meddelar mottagningen vid uteblivet besök så att någon annan kan få tiden.

Du som har förkylningssymtom och inte kan skjuta på besöket ska först ringa mottagningen och rådgöra.

Till toppen av sidan