Rotfyllning

Skriv ut (ca 3 sidor)

En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och rengör en tand från bakterier för att sedan fylla rotkanalen.

Roten på en frisk tand sitter fast i käkbenet. I roten finns rotkanaler som innehåller så kallad pulpa som består av bindväv, nerver och blodkärl. En rotfyllning görs ofta på grund av att pulpan blivit inflammerad eller infekterad av bakterier när du fått hål i en tand.

Skriv ut

Det finns många olika metoder för att göra en rotfyllning och det finns ingen forskning som visar att det ena sättet är bättre än det andra. Att rotfylla en tand gör vanligtvis inte ont och du får bedövning om det behövs.

Varför görs en rotfyllning?

Varför görs en rotfyllning?

Den vanligaste orsaken till att en tand måste rotfyllas är att pulpan har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier från ett hål, kariesangrepp. Det finns även andra anledningar till rotfyllning, till exempel:

  • En tand har sedan tidigare en djup fyllning som inte längre håller tätt för bakterier. Ett sådant läckage under en djup fyllning kan leda till skador eller förvärra tidigare skador på pulpan. En tand med djup fyllning kan vara känslig för värme och kyla.
  • Du ska få en bro eller tandkrona insatt och tanden som ska vara stöd är så skadad att den inte utgör ett tillräckligt fäste. Tandläkaren måste då fästa ett stift i tandroten. För att det ska vara möjligt måste tanden rotfyllas.
  • Om du får ett slag mot en tand kan det ibland ge skador på pulpan som gör att tanden behöver rotfyllas. Att en tand mörknar kan vara ett tecken på att pulpan är skadad.
Fäll ihop

Så går behandlingen till

Så går behandlingen till

Det tar relativt lång tid att rotfylla en tand. Hur lång tid det tar beror bland annat på antalet rötter och var i munnen tanden sitter. Ibland går det att rotfylla tanden med en gång. Men det är också vanligt att du får en tillfällig bakteriedödande rotfyllning, som får vara i rotkanalen någon eller några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.

För att rotfylla tanden används smala gummispetsar och ett slags cement, som förs ner i kanalerna och försluter dem så att inga bakterier kan komma ner. Tandläkaren tar en röntgenbild för att se att spetsarna når exakt djup och att rotkanalen är helt fylld.

En tand som är rotfylld kan vara skör. Därför brukar den ibland kapas ner till cirka hälften av den ursprungliga höjden för att den ska hålla bättre. Tanden byggs därefter upp med en fyllning eller en krona. 

Du får bedövning

Att rotfylla en tand gör vanligtvis inte ont, men förberedelsen när tandens rensas från den inflammerade pulpan kan kännas en del. Du får bedövning om du tycker att det behövs.

Om du har mycket tandvärk redan från början kan det ibland vara svårt att få bedövningen att verka fullständigt. Då kan det göra ont precis när tandläkaren borrar in till tandnerven.  Du kan då få bedövning i tandnerven, så att den fortsatta behandlingen inte gör ont.

Fäll ihop

Förberedelser

Förberedelser

Eftersom det oftast är karies som har orsakat infektionen i pulpan måste tandläkaren först borra bort den infekterade och mjuka tandsubstansen så att bara den tandyta som är hård och frisk blir kvar. För att kunna komma åt att rensa tanden måste tandläkaren borra ända in till pulpan.

Det får inte komma in några bakterier eller saliv när rotkanalerna rensas. Därför får du ha en gummiduk över tanden för att den ska bli helt isolerad från munhålan. Sedan rengörs tandkronan med bakteriedödande vätskor.

Med hjälp av små smala filar rengörs och formas rotkanalerna ända till rotspetsen. Det vanligaste är att tandläkaren rengör rotkanalerna med en fil som sitter på en borr som roterar sakta, men de kan också rengöras för hand. Om det behövs tar tandläkaren en röntgenbild för att kontrollera att rotkanalen blir helt ren. Rotkanalen rengörs med en så kallad spolvätska.

Fäll ihop

Hur mår jag efteråt?

Hur mår jag efteråt?

Det är vanligt att bli öm i tanden både efter rensningen och efter själva rotfyllningen. Det går för det mesta över av sig själv, och du kan ta värktabletter för att lindra. Efteråt kan den rotfyllda tanden kännas lite stum när du tuggar.

Ibland, men det är ovanligt, kan tanden kännas öm under en längre period efter behandlingen. I så fall ska du kontakta din tandläkare för att bli undersökt.

Fäll ihop

De flesta rotfyllningar lyckas

De flesta rotfyllningar lyckas

Fördelen med en rotfyllning är att du slipper dra ut tanden och du får en tand som kan fungera i många år framöver. Möjligheten att en rotfyllning lyckas är god. Det kan vara mer komplicerat med rotfyllning av en tand som sitter långt bak i munnen. Det beror bland annat på att den är svårare för tandläkaren att komma åt. Även böjda kanaler kan vara svåra att få rena.

Efterkontroll av rotfylld tand

Tandläkaren brukar vilja ta en bild på en nyligen rotfylld tand för att kontrollera att allt ser bra ut och att en eventuell infektion runt rotspetsen har läkt ut. Kontrollen brukar göras nästa gång du kommer på undersökning. 

Fäll ihop

Om rotfyllningen inte lyckas

Om rotfyllningen inte lyckas

Om rotfyllningen inte är tät kan det leda till att bakterier kommer in och då blir käkbenet utanför roten inflammerat. I så fall blir tanden ofta öm och så småningom kan du få en varkula vid området kring rotspetsen.  Då kan det också göra ont.

Tandläkaren kan försöka göra om rotfyllningen om du har en vanlig fyllning i tandkronan. Om du däremot har ett stift, en bro eller en krona är det svårt för tandläkaren att komma åt att göra en ny rotfyllning. Då är alternativen att antingen ta bort tanden eller göra en så kallad rotspetsoperation, som innebär att cirka tre millimeter av rotspetsen tas bort och en del av rotfyllningen görs om. 

Om tanden inte blir bra eller det är för komplicerat kan tandläkaren skriva en remiss till en rotfyllningsspecialist.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-24
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lisbeth Dahlström, tandläkare, Specialistkliniken för Endodonti, Göteborg

Illustratör:

Kari C. Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge