Välja hälsocentral i Gävleborg

Skriv ut (ca 6 sidor)

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral i ett annat landsting.

Skriv ut

Alla personer över 15 år kan fritt välja hälsocentral. För barn som är under 15 år väljer vårdnadshavaren. Om du är folkbokförd i Gävleborg kan du även logga in här på 1177.se och välja hälsocentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du  kan boka tid genom att ringa till hälsocentralen. 

Så här väljer du

Så här väljer du

Tillhöra en hälsocentral i Gävleborg

Du kan välja vilken hälsocentral du ska tillhöra, det kallas ibland för att lista sig. Du kan lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänst genom att logga in på 1177.se. Du behöver vara folkbokförd i Gävleborgför att kunna lista dig via e-tjänsten.

Du kan också fylla i en valblankett eller hämta en på närmaste hälsocentral. Hälsocentralen skickar inte någon bekräftelse på att blanketten är registrerad. Om du undrar var du är listad för tillfället kan du fråga på en hälsocentral eller logga in på e-tjänster här på 1177.se.  

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Gävleborg kommer du automatiskt att tillhöra den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny hälsocentral. En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. 

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till och med 15 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du tillhör. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen kan hälsocentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral eller föreslå att du listar om dig.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två hälsocentraler samtidigt. Om du tillhör en hälsocentral i Gävleborg och byter till en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting behöver du meddela din nuvarande hälsocentral. Byter du till en annan hälsocentral inom Gävleborg behöver du inte göra något. 

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Gävleborg betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Gävleborg. Väljer du den hälsocentral som ligger närmast hemmet har du rätt att få ersättning för resan till och från hälsocentralen om resan kostar över 100 kronor. 

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och väljer att söka vård i Gävleborg har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av ditt hemlandsting. 

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en hälsocentral.

Fäll ihop

Hitta och jämföra hälsocentral

Hitta och jämföra hälsocentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla hälsocentraler i Gävleborg. Du kan också jämföra olika hälsocentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Läs mer om hur du gör för att jämföra hälsocentraler 

Välja hälsocentral i annat landsting

Du  kan också välja att tillhöra en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting. Olika landsting och regioner har olika regler för val av hälsocentral. Läs mer om hur det fungerar i det landsting du vill byta till.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting eller region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill besöka och boka en tid. 

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i ett annat landsting eller region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-12-11
Skribent och redaktör:

Maria Humlebo, webbredaktionen, Region Gävleborg

Granskare:

Susanne Westin, samordnare Hälsoval, Region Gävleborg