Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg

Skriv ut (ca 6 sidor)

I Region Gävleborg krävs normalt inte remiss om du behöver specialistvård, men för viss specialistvård kan remiss behövas. Kontakta gärna din hälsocentral för att få veta vad som gäller för ditt behov.

Skriv ut

Det kan vara så att du kan få vård på din hälsocentral utan att behöva söka specialistvård. Som patient har du också möjlighet att lämna in en egen vårdbegäran till specialistvård.

Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Gävleborg fungerar det på samma sätt. Du kan också behöva remiss på grund av remissreglerna i ditt hemlandsting. Ta därför reda på vilka remisskrav som gäller i ditt hemlandsting. 

Så här väljer du

Så här väljer du

De flesta mottagningarna i Gävleborg kan du få komma till om du har blivit hänvisad  av en hälsocentral eller en annan specialistmottagning eller om du själv söker dig dit. 
Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid. Om kallelsen dröjer kan du kontakta antingen hälsocentralen som skrev remissen eller mottagningen som tog emot remissen. 

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta din hälsocentral först. Du kan också ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig. 

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Gävleborg kan du logga in här på 1177.se och kontakta mottagningen via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en hälsocentral först.

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. 

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan mottagningar. För att jämföra väntetiden för behandlingar i olika landsting och regioner kan du gå in på väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Ofta kan du också fråga på hälsocentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Fäll ihop

Välja specialistvård i annat landsting/region

Välja specialistvård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av specialistvård. För dig som är folkbokförd i Gävleborg gäller Region Gävleborgs remissregler även om du söker vård i ett annat landsting eller region. Du måste också följa remissreglerna i landstinget där du söker vården. Du kan ta reda på vilka landsting som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med ditt hemlandsting. Om du väljer att söka vård i något annat landsting gäller inte vårdgarantin. Du har inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-09-14
Skribent och redaktör:

Webbredaktionen, Region Gävleborg

Granskare:

Vårdvägvisarna, Region Gävleborg