Tandvård utomlands

Vad gäller?

Vad gäller?

  • EU:s medlemsländer har kommit överens om att alla som ingår i sitt hemlands socialförsäkringssystem ska få ett EU-kort. Det ska garantera att du får akut vård på samma villkor som medborgarna får i det EU-land där du befinner dig. Kortet gäller också i Schweiz samt i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.

Oavsett var i världen du befinner dig kan du få tandvård om du själv betalar kostnaden för de undersökningar och behandlingar du får. Om du är i ett europeiskt land får du ofta ta del av det landets socialförsäkringssystem för att minska tandvårdskostnaderna. Det gäller särskilt om du behöver akut hjälp, alltså tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen.

Om du vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden från utlandet ringer du + 46 771 11 77 00. Genom att sms:a RÅD till 71160 får du telefonnummer och länkar till 1177 Vårdguiden direkt i din mobil, så att de finns där när du behöver det.

Vad du betalar i tandvårdskostnader utomlands beror på om du befinner dig tillfälligt i ett land, bor där under en längre tid, eller är utflyttad som pensionär eller studerande. Sådana livsvillkor påverkar i det flesta europeiska länder vilket socialförsäkringssystem du tillhör, det svenska eller landets som du bor eller vistas i.

Det kan vara bra att veta att tandvården för barn och ungdomar ofta kostar pengar i andra länder.

Viktigt ta med EU-kortet

Den som är socialförsäkrad i Sverige har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, som kallas EU-kort. Det visar att du ingår i det svenska socialförsäkringssystemet. Kortet garanterar att du under en tillfällig vistelse inom EU, eller på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz får akut tandvård till samma pris som de som är försäkrade i det land du befinner dig i. EU-kortet beställer du från Försäkringskassan i god tid före avresan.

När du till exempel under en semesterresa behöver akut tandvård kan du vända dig till en tandläkare som ingår i landets sjukvårdssystem. Du måste kunna visa upp ditt EU-kort och en giltig ID-handling. Har du glömt ditt EU-kort eller inte hunnit skaffa det, kan du visa upp ett provisoriskt intyg istället. Ett sådant intyg kan du beställa hos Försäkringskassan och detta kan faxas till din tandläkare eller ditt hotell.

Om du varken har EU-kort eller ett provisoriskt intyg med dig betalar du själv hela vårdkostnaden. När du kommer hem igen kan du, mot kvitto söka ersättning hos Försäkringskassan. En obetald faktura godtas inte.

Studerar du inom EU har du rätt till akut tandvård i det landet du studerar på samma villkor som landets invånare. Även då ska du ha ditt EU-kort med dig till tandläkaren.

EU-kort behövs inte i Norden

Vid tillfällig vistelse i Norden har du rätt till akut tandvård till samma pris som den som är försäkrad i det land där vården ges, men då behövs inget EU-kort. Det räcker med att du kan visa ditt pass, ditt id-kort eller identifiera dig på något annat sätt. Du ska också tala om din bostadsadress.

I övriga världen får du betala vad tandvården kostar. Om du är på resa kan det vara bra att ha en reseförsäkring som även täcker tandvård.

Planerad tandvård ersätts oftast i efterhand

Om du väljer att söka tandvård utomlands kallas det för planerad tandvård och du har rätt att få ersättning för vården om den utförs inom EU och i EES-länderna Island, Liechtenstein eller Norge. Den ersättningen motsvarar det du skulle ha fått om tandvården utförts i Sverige. De egna kostnaderna för vården får du som vanligt räkna in i det så kallade högkostnadsskyddet för tandvård som finns i Sverige. Du kan också använda ditt svenska tandvårdsbidrag.

Du kan få ett så kallat förhandsbesked av Försäkringskassan. Då får du veta i förväg hur mycket ersättning du skulle kunna få för en viss behandling om den utförs vid en bestämd tidpunkt.

Vid planerad tandvård får du i regel själv betala vad tandvården kostar och ansöker då i efterhand om ersättning från Försäkringskassan. Om du hade ett förhandsbesked när du fick tandvård utomlands och behandlingen motsvarade den som beskrevs i förhandsbeskedet får du ersättning med det beloppet som nämndes i samma besked. Om du inte hade ett förhandsbesked när du fick tandvård utomlands utreder Försäkringskassan vilken ersättning du får. Ansökan om ersättning måste ske senast tio år efter att du har fått behandlingen.

Viktigt med kvitton och underlag för att få ersättning

I ansökan krävs att du lämnar noggranna uppgifter från den tandvårdsmottagning där du har fått behandlingen. Uppgifterna ska innehålla bland annat diagnosen, vilka tänder som behandlats, vad som utförts, priset och när behandlingen skett. Originalkvittot måste skickas in, eller originalfakturan om du ännu inte har betalat för behandlingen. Försäkringskassan ersätter inte eventuella påminnelseavgifter eller dröjsmålsränta. Det finns inget krav på att den utländska tandläkaren ska ingå i det landets sjukvårdssystem för att du ska få ersättning från Försäkringskassan.

Du klagar där tandvården har utförts

Om du är missnöjd, tycker att du blivit felbehandlad, eller om du har fått en skada vid behandlingen utomlands, ska du anmäla det i det land där tandvården gavs. Hur det går till och vilka möjligheter du har att få hjälp ser mycket olika ut i olika länder. Ofta är försäkringsskyddet vid skada sämre i länder utanför Norden.

Risk för utförsäkring

Om du planerar att lämna Sverige och flytta utomlands är det viktigt att veta vad som gäller för att du inte ska gå miste om ekonomiskt stöd om du flyttar tillbaka och söker tandvård i Sverige.

Du kan bli utförsäkrad beroende på varför du bott utomlands, var du har bott och hur länge du varit borta från Sverige. Vad som gäller just för din egen situation kan du fråga om hos Försäkringskassan.

Pensionär

Om du som pensionär flyttar till ett EU-land, eller till Liechtenstein eller Schweiz ska du ta med dig ett intyg som du får från Försäkringskassan. Efter att du registrerat intyget hos landets motsvarighet till Försäkringskassan får du rätt till samma tandvård som de personer som är försäkrade i det landet. Samtidigt kan du efter registreringen av intyget i det nya landet ansöka om ett intyg om rätt till vård i Sverige. Med det intyget får du rätt till tandvård i Sverige på samma sätt om du bodde kvar i Sverige.

Efter flytten har du fortfarande rätt till ett svenskt EU-kort. EU-kortet gäller i samtliga EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, men inte i Sverige och inte heller i ditt nya bosättningsland. EU-kortet ger rätt till akut tandvård till samma kostnad som för den som är försäkrad i det landet du besöker.

Om du flyttar till något av de nordiska länderna behöver du inte ha något särskilt intyg för att få tandvård till samma avgift som de som är försäkrade i det landet.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2016-11-08
Redaktör:

Litti le Clercq, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulrich Heiduck, verksamhetsutvecklare internationell vård, Försäkringskassan