Visa vårdmottagning på 1177.se

Skriv ut (ca 3 sidor)

Den här texten vänder sig till vårdgivare inom den offentligt finansierade vården, som vill synas på 1177 Vårdguiden eller som redan gör det.

Skriv ut

I texten nedan presenteras först hur man går till väga för att mottagningen ska synas på 1177 Vårdguiden. Längre ner finns manualer och instruktioner för hur man lägger in kontaktuppgifter så att de blir sökbara och visas på rätt sätt.

De mottagningsuppgifter som finns på 1177.se baseras på kvalitetssäkrad information från bland annat Katalogtjänst HSA. För att få ansluta sig till HSA krävs att man är en vård- eller omsorgsaktör. I tveksamma fall prövas detta av ett särskilt råd.

Privat vårdmottagning

Privat vårdmottagning

För att få synas på 1177.se som privat vårdmottagning måste mottagningen ha ett avtal med det aktuella landsting där vården bedrivs och vara ansluten till HSA. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata vårdmottagningar. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata vårdmottagningar som har avtal med landstinget eller regionen att anslutas till HSA via sitt landsting eller region i stället för via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting eller region för mer information.

Fäll ihop

Privat tandvårdsmottagning

Privat tandvårdsmottagning

Om du representerar en privat tandvårdsmottagning och vill synas på 1177 Vårdguiden och Hitta och jämför vård behöver du läsa kapitlet nedan.

HSA-anslutning för privata tandvårdsmottagningar

För att kunna synas på 1177.se måste mottagningen vara ansluten till HSA som är en elektronisk informationskatalog där uppgifterna om mottagningen registreras. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns det ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata tandvårdsmottagningar, men fler aktörer är på väg in på marknaden. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata tandvårdsmottagningar som har avtal med landstinget att anslutas till HSA via sitt landsting. Mottagningen behöver då inte anslutas till HSA via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting eller region för mer information.

Fäll ihop

Mottagningar som drivs av Region Gävleborg

Gävleborg

Mottagningar som drivs av Region Gävleborg

Region Gävleborg ansvarar för en uppdaterad HSA-katalog för de vårdgivare som drivs eller har avtal med Region Gävleborg. Detta gäller både vårdmottagningar och Folktandvården. 

I Region Gävleborg heter HSA-katalogen KiX (Katalog i X-län). Lokala KiX-administratörer finns i varje division och förvaltning och ansvarar för att kataloguppgifter läggs in och uppdateras.

Om du representerar en vårdmottagning i Region Gävleborg som inte syns ska du kontakta KiX-ansvarig för Region Gävleborg, it-support@regiongavleborg.se

Fäll ihop

Privat vårdmottagning som har avtal med Region Gävleborg

Gävleborg

Privat vårdmottagning som har avtal med Region Gävleborg

För att kunna synas på 1177.se måste mottagningen vara ansluten till HSA som är en elektronisk informationskatalog där uppgifter om mottagningen registreras. I Region Gävleborg kallas denna elektroniska informationskatalog Katalog i X-län (KiX).

Kontakta IT-support it-support@regiongavleborg.se för att få hjälp med att synas på 1177.se eller för att uppdatera befintlig information.

Fäll ihop

Manualer och riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

Manualer och riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

I nedanstående länk finns information för dig som administrerar kontaktkort som visas i tjänsten Hitta och Jämför vård på 1177.se samt länk till Hitta och jämförs administrativa verktyg Kontaktkortsadmin (KKA).

Manualer och riktlinjer (extern länk)

Länk till kontaktkortsadmin

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-09-28

Gävleborg
Tillägg uppdaterade:
2017-04-13
Skribent och redaktör:
Webbredaktionen, Region Gälveborg
Granskare:
Webbredaktionen, Region Gälveborg