Två miljoner inloggningar på 1177.se

I maj månad gjordes över två miljoner inloggningar på 1177.se, vilket är en fördubbling av antalet inloggningar sedan början av 2016. För Gävleborgs del har antalet inloggningar ökat från 23 490 i januari 2016 till 45 484 i maj 2017.

Den undersökning som gjorts via en webbenkät visar att allt fler svenskar sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Trots att antalet användare i Gävleborg har ökat markant är kundnöjdheten 75 i betygsindex, alltså mycket hög.

- Jag blev inte jätteöverraskad över nyheten, det är ett jättebra betyg. Vi har kunnig personal och vi har jobbat mycket med kundnöjdhet, bemötande och kvalitet, säger Jörgen Tranevik, verksamhetschef primärvården Södra Hälsingland.

Kommunicera med sjukvården

1177 Vårdguidens e-tjänster består av webbaserade e-tjänster där invånarna kan kommunicera med sjukvården. Via e-tjänsterna kan invånarna bland annat beställa, avboka eller omboka tid på en vårdmottagning, förnya receptet eller be om att bli kontaktad av sjukvården. E-tjänsterna kräver inloggning med e-legitimation eller lösenord och sms.

Ökat betyg för e-tjänster

Betygen har ökat för alla kvalitetsfaktorer sedan en undersökning som gjordes 2015. Invånarna upplever framför allt att e-tjänsterna idag är mer användarvänliga, lättförståeliga och att utseendet är mer tilltalande. Upplevd nytta är fortfarande den faktor som har starkast effekt på den totala nöjdheten, följt av användarvänlighet för tjänster. Kvinnor och äldre är mer nöjda än övriga grupper.

Information undersökningen

Undersökningen har gjorts som en webbenkät via en pop up-länk som besökarna fått när de loggade ut från e-tjänsten. Enkäten genomfördes under perioden januari-mars 2017. I studien ingår totalt 4200 invånare och samtliga 21 landsting och regioner är representerade.

Läs pressmeddelandet från 1177 Vårdguiden - Allt fler kontaktar vården på nätet 

Text: Presstjänst, Region Gävleborg

Till alla nyheter