Temavecka cancer Gävle och Hudiksvalls sjukhus – välkommen!

Katrin Edström och Per Fessé

Välkommen till hälsotorgens temavecka om att förebygga cancer. Träffa medarbetare från onkologen, Cancerföreningen och Anhörigstöd och få råd om hälsosamma levnadsvanor som kan hjälpa till att förebygga cancer.

Med anledning av världscancerdagen den 4 februari håller hälsotorgen på Gävle och Hudiksvalls sjukhus temavecka om cancer under vecka 6. Tanken är att sprida information och kunskap, och uppmärksamma att sjukdomen till viss del går att förebygga.

Hälsotorgen har bjudit in flera aktörer som berättar om olika ämnen kopplade till cancer. Huvudfokus ligger på det förbyggande arbetet och hälsosamma levnadsvanor.

Plats

Huvudentréerna vid Gävles och Hudiksvalls sjukhus. Det krävs ingen anmälan och arrangemanget är kostnadsfritt.

Gävles schema

Måndag den 5 februari
10.00-12.00 Per Fessé, cancersamordnare Region Gävleborg

Tisdag den 6 februari
12.00-15.00 Onkologen
12.00-14.00 Cancerföreningen Gävleborg

Onsdag den 7 februari
10.00-12.00 Palliativt team
12.00-14.00 Cancerföreningen Gävleborg

Torsdag den 8 februari
10.00-12.00 Anhörigstöd Gävle
12.00-14.00 Per Fessé, cancersamordnare

Fredag den 9 februari
10.00-12.00 Cancerföreningen Gävleborg
12.00-14.00 Anhörigstöd Gävle

Hudiksvalls schema

Måndag den 5 februari
10.00-12.00 Anhörigstöd Hudiksvall

Onsdag den 7 februari
Eftermiddag Per Fessé, cancersamordnare

Samarbete med sjukhuspräster och sjukhusbibliotek under veckan.

Dessutom finns hälsotorgens medarbetare på plats både i Gävle och Hudiksvall och ger råd om hälsosamma levnadsvanor som kan hjälpa till att förebygga cancer.

Tillsammans mot cancer!

Text: Webbredaktionen, Region Gävleborg

Till alla nyheter