Samordningsansvar för suicidprevention

Efter beslut i samverkansnämnden Uppsala-Örebro regionen tar alla landsting/regioner nu ansvaret för samordning av suicidprevention i sina län.

Region Gävleborg ansvarar för samordningen i Gävleborgs län.

Läs hela nyheten Samordningsansvar för suicidprevention på Region Gävleborgs webbplats. 

Text: Webbredaktionen, Region Gävleborg

Till alla nyheter