Influensan har nått Gävleborg – nu finns vaccin igen

Flera personer har blivit så sjuka i influensa att de behövt sjukhusvård. Nu finns återigen vaccin på hälsocentralerna så att riskgrupper kan vaccinera sig.

Influensan sprider sig i länet och Smittskydd Gävleborg har fått rapport om 62 fall som är bekräftade från laboratorium. Hittills har 36 personer fått sjukhusvård, varav fem av dessa har vårdats på intensivvårdsavdelning, IVA.

- Ingen av de som vårdats på IVA verkar vara vaccinerad mot influensa, så vitt vi vet. Alla hör till en riskgrupp för att få svår sjukdom av influensa, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare Region Gävleborg.

Efter en tidigare brist på vaccin finns återigen influensavaccin på länets hälsocentraler. Den som tillhör en riskgrupp och som inte redan är vaccinerad rekommenderas att vaccinera sig. Personer som tillhör en riskgrupp riskerar att bli sjukare än andra. De har också större risk att få följdsjukdomar. Till riskgrupperna räknas bland annat den som är 65 år eller äldre, gravid eller har vissa sjukdomar.

Om det finns kvar vaccin så kan även de som inte hör till de primära riskgrupperna erbjudas vaccination.

- Influensan har börjat sprida sig i de norra delarna av landet och i Gävleborg. Vi vet inte hur stor spridning vi får, men vi vet att det är framförallt Influensa A H1N1 (svininfluensan) som spreds 2009 som orsakar sjukdom i Sverige nu, säger Signar Mäkitalo.

Vaccinationer i Gävleborg 
Var kan jag vaccinera mig 

Text: Anneli Clemente, Region Gävleborg

Till alla nyheter