Ett samtal för rätt vårdnivå direkt vid psykisk ohälsa

Från och med 4 februari kan barn och unga, vårdnadshavare, gravida och blivande föräldrar som upplever psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor ringa 0771-44 55 00 när de söker vård för första gången. Det nya telefonnumret ska fungera som en väg in för barn- och familjehälsa, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri.

I telefonsamtalet guidas du direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök. 

Syftet med att införa ett nytt gemensamt nummer är att det ska vara enkelt för patienter och vårdnadshavare att få vård och svar när de vänder sig till Region Gävleborg för första gången med vårdbegäran när de känner oro över sitt eget, eller sitt barns psykiska mående.

- Vi gör det här med patienten och föräldrarna i fokus. Med ett nummer kan vi nu erbjuda en anpassad vård på rätt nivå direkt utan att du riskerar att bli "runtbollad", berättar vårdutvecklarna Elisabeth Präntare och Jennifer Wellin, Region Gävleborg.

En jämlik vård

- Tanken är att den som söker vård för första gången ska inte ska behöva leta var vården finns, utan alltid kunna känna sig välkommen och vara säker på att guidas rätt, förklarar Elisabeth Präntare.

- Och på det här sättet garanterar vi också att alla invånare i Gävleborg bemöts på samma sätt - att de får en jämlik vård, säger Jennifer Wellin.

Vad händer rent praktiskt när jag ringer 0771-44 55 00?
- När du ringer så får du direkt prata med en kunnig person som ger råd och stöd, och som kan erbjuda insatser i form av besök, deltagande i gruppverksamhet, information, vägledning och så vidare. Och när du lägger på luren ska du helt enkelt veta vad nästa steg är och känna att du har fått hjälp, fortsätter Jennifer Wellin.

Så söker du hjälp hos oss - steg för steg

 1. Om du som patient eller vårdnadshavare upplever psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor, och vill komma i kontakt med en mottagning för första gången, kan ringa 0771-44 55 00. 
 2. Du når oss måndag till fredag klockan 8.00-16.30. 
 3. Vid ditt samtal får du prata med kunnig och erfaren personal som ställer frågor för att ta reda på var du bäst kan få hjälp. Vid behov bokar vi en tid för ett besök. 
 4. Du kan även kontakta oss genom att skicka en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster
 5. Om du redan har en pågående vårdkontakt vänder du dig direkt till din mottagning. 
 6. Vid akuta symptom kontakta din närmaste psykiatriska mottagning, eller ring 112.

Du kan vända dig till oss vid (exempel): 

 • Separationsproblem 
 • Problem kring mat, sömn eller stress 
 • Familjeproblematik 
 • Förlossningsrädsla, ångest och nedstämdhet i samband med graviditet 
 • Oro och stress i skolan 
 • Behov av preventivmedel 
 • Oönskad graviditet och abort 
 • Sexuellt överförbara infektioner 
 • Identitets- och könsutveckling

Text: Rikard Samuelsson, Region Gävleborg

Till alla nyheter