Bara du vet vilka mediciner du tar

När Mari Norén Hedberg var 15 år fick hon ledgångsreumatism. Under de 35 år som har passerat sedan dess har hon ätit en hel del läkemedel. Tiden på dagen som hon tar dem gör stor skillnad för om det blir en bra eller dålig dag.

- Det är ju väldigt noga att jag får i mig mina mediciner i rätt tid för bästa effekt, så att jag blir mindre stel och får mindre värk. För vissa mediciner passar inte ihop och måste tas med en timme emellan och vissa måste man ta tillsammans, säger Mari Norén Hedberg.

För henne är det viktigt att få vara delaktig i sin läkemedelsbehandling, att hon har kontroll och att hon förstår varför hon äter det hon äter och vilka biverkningar man kan få.

- För mig är det väldigt viktigt att jag känner mig trygg med mina läkemedel, när man har en kronisk sjukdom så man måste äta mediciner resten av livet, säger Mari Norén Hedberg.

Minskar risken för felmedicinering

Nu genomför Region Gävleborg en samverkanskampanj med syfte att öka patient- och läkemedelssäkerheten. Genom att öka medvetenheten om att det är skillnad mellan läkemedelslistan hos doktorn och receptlistan på apoteket och att det är viktigt att båda listorna stämmer kan vi minska risken för felmedicinering och onödiga läkemedelsbiverkningar.

Mari Norén Hedberg är vice ordförande i Reumatikerförbundet Gävle, en av föreningarna som deltar i samverkanskampanjen, och hon tycker att en gemensam kampanj är ett bra och viktigt initiativ. Eftersom det alltid har varit viktigt för Mari att ha kontroll över sin läkemedelsbehandling har hon ställt mycket frågor till både vårdpersonalen och apotekspersonalen för att veta vad hon ska ta och varför. Men hon tror att det är många som inte har samma koll och då heller inte är medvetna om att det finns olika listor.

- Man tänker att det står samma på båda listorna, men det är ju inte säkert att det gör det. Så jag tror att det är jättebra för att man ska kunna ha den egna kontrollen över sina läkemedel, säger Mari Norén Hedberg.

Mer information

Har du koll på dina mediciner - 1177.se

Text: Webbredaktionen, Region Gävleborg

Till alla nyheter