Avboka ditt besök senast 24 timmar innan om du inte kan komma

Varje år uteblir invånare i Gävleborg från 32 000 bokade besök inom hälso- och sjukvården. För att kunna erbjuda de tiderna till andra som står i kö vill nu Region Gävleborg att patienter ska av- eller omboka sina besök senast 24 timmar innan.

Genom att få fler patienter att avboka sitt planerade besök i god tid, istället för att bara utebli, hoppas hälso- och sjukvården i Region Gävleborg kunna fylla de tider som blir lediga.

- Med den nya 24-timmarsregeln hoppas vi att fler patienter avbokar sitt besök i god tid om de inte kan komma så att vi kan kalla någon annan patient. Då kan fler patienter snabbare få den hjälp de behöver och väntetider kortas, säger Tommy Stokka, stabschef hälso- och sjulvården i Region Gävleborg.

Uteblivet besök kostar

Sedan tidigare faktureras den som uteblir från ett bokat besök 200 kronor, det förändras inte utan gäller fortfarande. Det som är nytt är att patienten behöver av- eller omboka besök senast 24 timmar innan planerat besök, för att inte behöva debiteras avgiften.

Läs mer om patientavgifter

Fakta
  • Varje år uteblir invånare i Gävleborg från cirka 9 000 besök inom primärvården och cirka 23 000 inom specialistvården.
  • Från och med 1 januari ska bokade besök avbokas senast 24 timmar innan.
  • Om du uteblir från ett besök utan att avboka 24 timmar innan, faktureras du 200 kronor.

Text: Thérése Siksjö, kommunikatör, Region Gävleborg

Till alla nyheter