Gynekologisk cellprovtagning

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Genom att regelbundet lämna ett gynekologiskt cellprov kan du skydda dig mot livmoderhalscancer. Cellprovet tas från livmodertappen i underlivet och kan tidigt visa om du har cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer.

De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del behöver tas bort. Cellprovet kan också visa att du har cancer, även om det är mycket ovanligt. Då brukar cancern vara i ett tidigt stadium och behandlingen kan bli enklare och med färre biverkningar än om cancern upptäckts senare.

Om du har ett prov med lättare cellförändringar brukar laboratoriet göra en tilläggsanalys, för att se om det också innehåller HPV. HPV är ett virus som krävs för att cellförändringar utvecklas till cancer

Innehåller provet HPV, som ger risk för livmoderhalscancer, får du komma på en undersökning till en gynekologisk mottagning.

Visa mer

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Att lämna cellprov

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen som kallas livmodertappen och som mynnar ut i slidan. Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de utvecklats till cancer.

Bild på en kvinnas underliv med livmoderhals och  livmodertapp markerat

Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Regelbundna kontroller

Ett gynekologiskt cellprov ingår i de hälsokontroller, så kallad screening, som kvinnor i Sverige inbjuds till regelbundet. Genom att cellförändringarna då kan upptäckas och behandlas tidigt, har det lett till att livmoderhalscancer har blivit betydligt ovanligare under de senaste 40 åren.

Viktigt att gå på cellprovskontroller även om du är vaccinerad

Vaccinationen mot HPV ger inte ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du går på de cellprovskontroller som du blir kallad till även om du är vaccinerad mot HPV. 

Cellprov vid andra tillfällen

Ett gynekologiskt cellprov kan också lämnas om du är hos barnmorska, gynekolog eller distriktsläkare, och går igenom en gynekologisk undersökning av andra skäl. Ibland kan cellprovet vara en del av läkarens utredning om du till exempel har blödningsrubbningar, men det kan också vara ett bra tillfälle att passa på att lämna ett screeningprov. Det kan vara lämpligt om det ändå snart är dags att lämna ett prov, eller om du har missat en tidigare cellprovskontroll.

Cellförändringar och cancer

Om du har ett cellprov som visar cellförändringar blir du kallad till en ny undersökning.

Cellförändringar kan bero på en irritation i slemhinnan orsakad av bakterier eller en tillfällig virusinfektion. Det är den vanligaste typen av cellförändringar som kan läka av sig själv. Andra cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer, kan tas bort. Då görs en behandling, där livmodertappens yttersta vävnad tas bort. Under behandlingen är du bedövad i livmoderhalsen. Behandlingen påverkar inte förmågan att ha sex eller bli gravid i framtiden.

Det brukar ta lång tid innan cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer, vanligtvis tio till femton år. Det är mycket ovanligt att redan utvecklad cancer upptäcks vid cellprovtagningen, men det händer någon enstaka gång. Då brukar cancern vara i ett tidigt stadium. Och behandlingen kan bli enklare med färre biverkningar, än om det hade upptäckts senare.

Varje år får knappt 450 svenska kvinnor livmoderhalscancer medan många fler, ungefär 30 000 kvinnor, får besked om att de har cellförändringar.

Fäll ihop

Kvinnor kallas regelbundet från 23 års ålder

Kvinnor kallas regelbundet från 23 års ålder

Kvinnor kallas vart tredje år

Alla kvinnor mellan 23 och 50 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år. Sedan får du en kallelse vart femte år när du är mellan 50 och 60 år. Om du är över 50 år kan tiden mellan kallelserna variera lite beroende på var du bor i landet. Har du tidigare blivit behandlad för cellförändringar kan du behöva göra cellprovskontroller även när du är efter 60.

Kallelsen skickas till den adress där du är folkbokförd och det är alltid frivilligt att delta.

Om du har skyddad identitet bör du få en kallelse men den innehåller ingen uppgift om tid eller plats. För att få reda på tid och plats behöver du då kontakta screeningverksamheten i ditt landsting. 

Är du osäker på när du senast var på cellprovtagning eller vill veta om du kan ha missat en kallelse, kan du också ringa till screeningverksamheten i ditt landsting. De har uppgifter på när du senast gjorde ett cellprov. Om du ringer till närmast sjukhus växel så får du hjälp med hur du kontaktar dem.

Kvinnor som har sex med andra kvinnor

Om du bara har haft sex med andra kvinnor är det ändå viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller eftersom viruset som kan orsaka cellförändringar också kan smitta även från kvinna till kvinna.

På vilken mottagning lämnar jag prov?

När du har fått en kallelse tas cellprovet av en barnmorska på närmaste barnmorskemottagning, som även kallas mödravårdscentral. I de flesta fall får du en bestämd tid som kan bokas om. På vissa orter kan du även boka om till en annan mottagning.

Om du lämnar cellprov i samband med en gynekologisk undersökning, till exempel hos gynekolog eller i samband med preventivmedelsrådgivning, registreras också ett sådant prov. Då får du nästa erbjudande om cellprovskontroll efter att det har gått tre eller fem år.

Fäll ihop

Av- och omboka tid med e-tjänster

Gävleborg

Av- och omboka tid med e-tjänster

I Region Gävleborg kan du använda 1177 Vårdguidens e-tjänst för att av- eller omboka din tid till undersökning. Du kan även avboka via kontaktkortet på din barnmorskemottagning

Fäll ihop

Förberedelser

Förberedelser

Du ska inte lämna cellprov om du har mens. Har du det den dag du blivit kallad kan du boka en ny tid. Det går bra att lämna cellprov även om du är gravid.

Fäll ihop

Så går undersökningen till

Så går undersökningen till

Prov från livmodertappen

Inför undersökningen behöver du ta av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Provtagaren, som är en barnmorska eller en läkare, särar försiktigt på slidväggarna med vanliga gynekologiska instrument som ska vara kroppsvarma.

Hur provet tas kan variera lite från landsting till landsting. Vanligast är att en spatel av plast stryks mot livmodertappen och sedan används en liten mjuk borste i livmoderhalskanalens nedersta del.

Provtagningen går snabbt och tar vanligtvis bara någon minut. Det brukar inte göra ont. En del kan känna obehag men det går snabbt över.

Frågor att svara på

Ofta får du även svara på ett antal frågor i samband med provtagningen, till exempel

  • när senaste mensens första dag var, eller om mensen har upphört
  • om du använder preventivmedel och vilket i så fall
  • om du behandlas med hormoner mot klimakteriebesvär
  • om du är gravid eller har fött barn under det senaste året.

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra sin bedömning.

Efteråt kan du få en liten ofarlig blödning

Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten och ofarlig blödning efter en undersökning. Blödningen försvinner efter någon dag.

Gravida kan lämna prov

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att göra provet även om du är gravid. Vid inskrivningssamtalet på barnmorskemottagningen brukar barnmorskan kolla när du senast tog prov, och erbjuda ett om det är i rätt tid. Man försöker då ta provet tidigt i graviditeten.

Fäll ihop

En del behöver inte lämna prov

En del behöver inte lämna prov

Om du är yngre än 23 och över 60

Om du är under 23 år blir du inte kallad till cellprovskontroller. Det beror på att det är ganska vanligt att man har cellförändringar när man är under 23, men de försvinner oftast av sig själv. Det är mycket ovanligt att livmoderhalscancer utvecklas så tidigt.

Har du deltagit i gynekologisk cellprovskontroll och dessa aldrig visat cellförändringar när du fyllt 60 år, är risken att du senare i livet ska utveckla livmoderhalscancer mycket liten.

Om du aldrig har haft sex

Om du aldrig har haft sex behöver du inte lämna cellprov. Detta eftersom du får livmoderhalscancer genom ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus. Viruset smittar genom sex.

Om du använder kondom minskar riskerna att bli smittad av HPV.

Om du har opererat bort livmodern

Om du har fått hela livmodern bortopererad, vilket kallas total hysterektomi, behöver du inte gå på cellprovskontroller, eftersom livmodertappen då också är helt borttagen vid operationen. Men om operationen gjordes på grund av livmoderhalscancer eller cellförändringar i livmoderhalsen bör du fortsätta att gå på kontroller. Då tas ett prov från slidans översta del.

Om du är osäker på vilken sorts operation du har gått igenom eller vad som tagits bort kan du fråga på den klinik där operationen gjordes. Barnmorskan på barnmorskemottagningen eller mödravårdscentralen kan ofta också hjälpa till att få fram denna information. Är du osäker är det bättre att ta prov för säkerhets skull.

 

 

Fäll ihop

När får jag svar?

När får jag svar?

De flesta svar visar inga förändringar

Man brukar få ett brev med provsvaret inom sex veckor, men ibland kan det ta längre tid. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då direkt hemskickat från laboratoriet.

I ovanliga fall har provet inte kunnat analyseras, till exempel om det fanns mycket mensblod i det. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Om provet innehåller cellförändringar

Om provet visar cellförändringar utreds det vidare.

De prov som visar en lättare förändring undersöks vidare på laboratoriet. Där görs en analys för att se om provet innehåller HPV, humant papillomvirus, som ger risk för livmoderhalscancer. Om ditt prov innehåller HPV får du komma till en gynekologmottagning för undersökning. Annars  behöver man inte utreda lätta förändringar, men det blir viktigt att du går på nästa kontroll tre år senare.

Viktigt att du lämnar prov

De regelbundna cellprovskontrollerna ger ett starkt skydd mot livmoderhalscancer, men det är inte fullständigt. Du kan få livmoderhalscancer trots att cellproven har varit normala, men det är mycket ovanligt. Förutom att gå på cellprovskontroller regelbundet bör du därför alltid söka vård om du får blödningar när du har samlag, om du upprepade gånger får blödning mellan mensen, eller om du får blödningar efter att du har slutat ha mens.

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd om vart du ska vända sig.

Om du känner dig orolig

De allra flesta har inga cellförändringar, men har du det blir du kallad till en ny undersökning. Det kan kännas obehagligt att få ett sådant besked, men det är väldigt ovanligt att cellförändringar betyder att man har cancer.

Det kan vara bra att tänka på att cellprovtagningar är ett sätt att skydda dig mot cancer. De förändringar som upptäcks kan i stort sett alltid tas bort så du slipper utveckla cancer i framtiden.

Du bestämmer själv om proverna ska sparas

Provet som du lämnar vid cellprovtagningen brukar sparas. Till exempel kan nya prov jämföras med gamla och olika uppföljningar göras. Proverna kan dessutom användas till forskning eller annat ändamål som godkänts av en Etisk prövningsnämd. Om du inte vill att provet ska sparas för framtiden kan du säga det till den som utför provet, och det förstörs sedan.

Uppgifter om provtagning sparas också i kvalitetsregister som används för att förbättra vården. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för detta kan du kräva att de tas bort.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-15
Redaktör:

Johanna Brydolf, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd, Göteborg och Regionalt cancercentrum väst.

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge


Gävleborg
Tillägg uppdaterade:
2017-09-13
Skribent och redaktör:
Webbredaktionen, Region Gävleborg
Granskare:
Webbredaktionen, Region Gävleborg