Heshet

Heshet beror oftast på att stämbanden har blivit inflammerade i samband med en förkylning. Stämbanden är då röda och svullna och det kan göra ont att svälja och hosta. Ibland kan rösten helt försvinna under flera dagar. Ofta försvinner hesheten efter några dagar eller någon vecka, när förkylningen gått över.

Långvarig heshet kan till exempel uppkomma hos mycket högljudda barn och sångare som överanstränger rösten. Du kan då få begränsade svullnader på stämbanden, stämbandsknottror. Även rökare kan få långvariga besvär. Det finns också andra sjukdomar och skador på stämbanden som ger hes röst.

Rösten behöver vila

Om du är förkyld och hes är det bra att vila rösten så mycket som möjligt. Att viska innebär också en belastning på stämbanden.

Rökning förvärrar besvären

Rökning irriterar stämbanden och gör besvären med hes röst värre och mer långvariga. Helst ska du också undvika att vistas där andra röker.

Inga läkemedel mot heshet

Det finns inte något läkemedel mot heshet.

Om du har torr hosta som retar i svalget, kan du pröva med att dricka lite vatten när hostan kommer eller använda sockerfria halstabletter som lenar. Mot rethosta finns det även hostdämpande receptfria mediciner som innehåller noskapin, till exempel Nipaxon, och som kan hjälpa.

Söka vård

Du bör kontakta vårdcentralen om hesheten varar längre än tre veckor.

Sök vård omedelbart om du är hes och får svårt att andas eller har stora besvär med att svälja.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.


Senast uppdaterad:
2014-12-29
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg