Dalacin

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

  • Dosbägare, dossked och doseringsspruta

    Dosbägare, dosspruta och dossked kan man hämta gratis på apotek.

Vad är Dalacin?

Dalacin är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas linkosamider och innehåller det verksamma ämnet klindamycin. Linkosamider påverkar i stort sett samma bakterier som vanligt penicillin, men har även effekt mot de bakterier som kallas stafylokocker.

Dalacin finns i flera former som används vid olika typer av infektioner. De vanligaste användningsområdena är infektioner i svalg och hud när man är allergisk mot penicillin. Dalacin används även mot akne och infektioner i slidan.

Recept och högkostnadsskydd

Dalacin finns som kapslar och i flytande form som man sväljer. Medicinen finns även som kutan lösning och kutan emulsion som man använder direkt på huden vid akne. Kutan betyder just att medicinen ska användas på huden. Konsistensen på en emulsion är ungefär som en vanlig hudlotion. Dessutom finns Dalacin som vagitorier och vaginalkräm som förs in i slidan. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Dalacin påverkar bland annat bakteriernas ämnesomsättning. Då kan bakterierna inte föröka sig. Eftersom bakterierna är kortlivade innebär detta att de snabbt minskar i antal.

När man tar Dalacin kapslar eller i flytande form känner man sig vanligen bättre inom tre dygn. Gör man inte det bör man ta kontakt med läkaren igen.

När man använder Dalacin på huden mot akne brukar det ta flera veckor innan man märker en tydlig förbättring.

Hur tar man medicinen?

Kapslar och flytande medicin

Det går bra att ta medicinen antingen i samband med måltid eller mellan måltiderna.

Kapslarna sväljer man hela tillsammans med minst ett halvt glas vatten. Man ska sitta eller stå när man sväljer kapslarna. Annars finns risk för att de kan fastna i matstrupen och orsaka skador.

Den flytande medicinen ska förvaras i rumstemperatur eftersom den är svår att hälla upp när den är kall. Den är hållbar i två veckor.

Den flytande medicinen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att man har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Alkohol påverkar inte effekten av Dalacin.

Kutan lösning och kutan emulsion

Emulsionen eller lösningen stryks i ett tunt lager på det hudområde som ska behandlas. Flaskan med emulsion måste omskakas väl innan den används. Då blandas innehållet ordentligt så att rätt mängd av det verksamma ämnet stryks på huden.

Lösningen innehåller alkohol och kan orsaka en brännande känsla på huden.

Man bör undvika att medicinen kommer i ögon eller mun. Om man råkar få det i ögonen bör man skölja noga med rinnande vatten.

Vagitorier och vaginalkräm

Man för in vagitoriet i slidan med en särskild införare, applikator, eller med långfingret. Det ska föras in så långt som möjligt, utan att det känns obehagligt.

Till vaginalkrämen följer sju införare, som är ett hjälpmedel för att föra in krämen i slidan. Varje införare används en gång och kastas därefter.

Vagitorierna och vaginalkrämen innehåller fetter som kan skada gummi- och latexprodukter som kondom och pessar. Man bör därför inte använda kondom och pessar under behandlingen samt 3 dygn efter avslutad behandling. Man bör inte använda till exempel tampong samtidigt som man behandlas med Dalacin vagitorier.

När man ger medicinen till barn

Det kan vara svårt att få barnet att ta flytande antibiotika. Om man ger det till barn är det sällan bra att blanda det med välling eller dryck som barnet ofta får, eftersom barnet kan få avsmak för drycken. Blanda inte heller ut medicinen i stora mängder vätska eller mat, eftersom det då finns en risk för att barnet inte får i sig tillräckligt stor dos.

Ibland kräks barn upp medicinen direkt, och då ska man vänta en stund innan man gör ett nytt försök. Om barnet kräks upp nästa dos också kan det vara bra att kontakta läkaren för att få råd om vad man ska göra.

När man ger flytande medicin till spädbarn är det bra att låta barnet sitta eller halvligga i knät och använda en doseringsspruta. Man sprutar sedan ganska långsamt in medicinen genom barnets mungipa mot insidan av kinden. Då minskar risken för att barnet ska få medicin i luftstrupen.

Från ettårsåldern kan man använda en doseringssked istället för sprutan. Om man för skeden en bit in i munnen minskar risken för att barnet spottar ut medicinen.
Att ge medicin till barn

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Kapslar och flytande medicin
Dos och behandlingstid beror på vilken infektion man behandlas för. Dosen till barn beror på barnets vikt. Medicinen tas oftast två till fyra gånger om dagen.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Kutan lösning och kutan emulsion
Lösningen eller emulsionen stryks på morgon och kväll. Man bör inte använda Dalacin på huden mer än tre månader.

Vagitorier och vaginalkräm
Ett vagitorium eller en fylld applikator med kräm förs in i slidan varje kväll. Behandlingstid för vagitorier är tre dagar och för vaginalkräm sju dagar.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Kapslar och flytande medicin
En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, kräkningar och lös avföring. Vid lindrig diarré kan besvären ibland lindras om medicinen tas i samband med måltid.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och ta kontakt med den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

Kutan lösning och kutan emulsion
En del personer får irritation och klåda. Lösningen är dessutom uttorkande.

Vagitorier och vaginalkräm
En del personer kan få irritation och svampinfektion i slidan. Om man aldrig haft svampinfektion förut och får besvärande irritation och klåda efter behandlingen bör man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Kapslar och flytande medicin
Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns idag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Kutan lösning och kutan emulsion
Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns idag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Vagitorier och vaginalkräm
Man ska rådgöra med läkare om man behöver Dalacin vagitorier eller vaginalkräm när man är gravid. Erfarenheterna av användning under graviditetens första tre månader är begränsade. Vagitorier kan användas under graviditetens sista två tredjedelar om det finns ett klart behov. Vagitorierna bör då föras in med fingrarna.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda vagitorier eller vaginalkräm när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller klindamycin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller klindamycin är

  • Clindamycin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Clindamycin Alternova
  • Acnatac, som även innehåller tretinoin
  • Duac, som även innehåller bensoylperoxid.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-09-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg