Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Skriv ut (ca 4 sidor)

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus och finns i fler än hundra olika typer. Några få kan orsaka cellförändringar, bland annat i livmoderhalsen som i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer. Därför erbjuds tjejer kostnadsfri vaccinering mot HPV. Killar kan också vaccinera sig, de får då ett visst skydd mot kondylom och peniscancer som orsakas av HPV.

Skriv ut

För att vaccinet ska ha effekt ska du inte redan vara smittad med HPV. Därför är det bäst att du vaccinerar dig innan du har haft sex med någon annan, men du kan vaccinera dig även om du har haft sex. Skulle du ha blivit smittad av en virustyp innan vaccinationen, får du ändå skydd mot den eller de andra typerna som vaccinet skyddar mot och som du inte blivit smittad av.

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Vaccineringen innebär att du får en spruta vid två eller tre tillfällen. Du får sprutan på utsidan av överarmen.

Går du på mellanstadiet får du två sprutor. Den andra sprutan får du minst ett halvår efter den första, men mellanrummet får som längst vara ett år.

Är du äldre än 13 år vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra sprutan får du då en till två månader efter den första, och den tredje sprutan cirka sex månader efter den första.

Fäll ihop

Tre vaccin

Tre vaccin

Det finns i dag tre vacciner i Sverige, varav två är godkända för vaccinering av killar. Vaccinerna skiljer sig bland annat i antalet typer av HPV som det skyddar mot. 

Vaccinationen kan också ge ett visst skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som orsakas av HPV. Dessa cancersjukdomar kan utvecklas i ändtarmsöppningen, halsen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penisen.

Om du börjat vaccineringen med ett vaccin bör du fortsätta med samma sort.

Fäll ihop

Vad kostar det?

Vad kostar det?

För tjejer ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det innebär att tjejer erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte eller sjätte klass.  

HPV-vaccin ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder. Äldre kvinnor, pojkar och män får själva bekosta vaccinationen. Vad vaccinationen kostar kan variera beroende på vilket landsting du bor i och vilken mottagning du besöker. Kontakta din mottagning för att se vad det kostar där.

Fäll ihop

Vart vänder jag mig för att bli vaccinerad?

Vart vänder jag mig för att bli vaccinerad?

Som tjej blir du erbjuden att vaccinera dig i skolan. Har du inte blivit vaccinerad i skolan, men vill vaccinera dig, kan du vända dig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få recept på HPV-vaccin. Detsamma gäller om du är kille och vill vaccinera dig.

Vissa vaccinationsmottagningar kan ha vaccinet på plats. Om det inte finns på mottagningen får du själv hämta vaccinet på apotek, och komma tillbaka till mottagningen för att få vaccinationen. Fråga vad som gäller när du bokar din tid.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du fått sprutan. Det kan kännas ömt, men det brukar gå över inom en eller några dagar. Du kan också få huvudvärk och ibland feber.

Mer allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. Vaccinerna har använts i snart tio år av många miljoner kvinnor och biverkningarna är noggrant undersökta. Man har hittills inte kunnat visa någon ökad risk för någon allvarlig sjukdom hos de som är vaccinerade.

Fäll ihop

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Eftersom vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd mot de HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer, är det viktigt att gå till de gynekologiska cellprovskontrollerna som man blir kallad till, även om man vaccinerat sig.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Är du gravid bör du undvika att vaccinera dig, eftersom inget HPV-vaccin testats på gravida kvinnor. Men de erfarenheter som finns har inte visat några risker vare sig för fostret eller för kvinnan.

Om du ammar ska du rådfråga en läkare innan du vaccinerar dig.

Fäll ihop

Kostnadsfri HPV-vaccinering på länets hälsocentraler

Gävleborg

Kostnadsfri HPV-vaccinering på länets hälsocentraler

Region Gävleborg erbjuder alla flickor födda 1993-1998 kostnadsfri HPV-vaccinering mot livmoderhalscancer. Vaccination mot HPV är ett erbjudande som vi rekommenderar.

Flickor födda 1999 och senare kommer att erbjudas vaccination i skolan. Vaccinationen är ett erbjudande och är alltså frivilligt. Om du inte blivit vaccinerad i skolan har du möjlighet att konstnadsfritt bli vaccinerad på hälsocentralen.

Fäll ihop

Frågor och svar om HPV-vaccinering

Gävleborg

Frågor och svar om HPV-vaccinering

Var genomförs vaccineringen?

Det är länets hälsocentraler som genomför HPV-vaccineringen av flickor födda 1993-1998. Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska vaccineras kontaktar du barnets hälsocentral och bokar tid för vaccinering.

Kom ihåg att fylla i och ta med den bifogade blanketten Information/erbjudande vaccination mot HPV till det inbokade vaccinationstillfället. Är flickan myndig kan hon själv kontakta hälsocentral och boka tid samt genomföra vaccination utan att ta med ifylld blankett.

Vad är HPV?

Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin – HPV – i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. HPV är en förkortning för humant papillomvirus – ett virus som bland annat kan orsaka en infektion i livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer.

Vad innebär en vaccination?

Vaccinationen innebär ett gott skydd mot de två vanligaste formerna av de papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer. De har beteckningen HPV 16 och HPV 18. Dessa orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer. Vaccinationen minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer högst väsentligt, men tar inte bort den helt. Därför är det mycket viktigt att flickan sedan som vuxen går på regelbundna gynekologiska cellprovskontroller.

Hur går en vaccinering till?

Vaccinationen genomförs på flickans hälsocentral. Vaccinationen ges vid tre tillfällen med några månaders mellanrum för bästa effekt. Vaccinet ges vanligtvis i överarmen.

Vilket vaccin används?

Enligt upphandling köper Landstinget Gävleborg vaccinet Gardasil. Gardasil kan ge skydd mot de två HPV-typer som ligger bakom cirka 70 procent av livmoderhalscancerfallen: typ 16 och 18. Gardasil kan även ge skydd mot HPV typ 6 och HPV typ 11 som ligger bakom nio av tio kondylomfall. Tillverkare av vaccinet är företaget Sanofi Pasteur MSD.

Ger vaccinet biverkningar?

HPV-vaccinet har noggrant testats i studier och inget har framkommit som gör att man ifrågasätter dess säkerhet. De allra flesta får inga eller bara lindriga biverkningar av vaccinationen. Men liksom andra vaccin kan även Gardasil ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är smärta, rodnad, svullnad vid injektionsstället och feber. Huvudvärk samt värk och ömhet i muskler kan förekomma. Biverkningarna är övergående.

Hur vanligt förekommande är livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor under 45 år. Medelåldern bland svenska kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer är 54 år. Många av dem smittades av HPV redan före 20 års ålder.

Flickor födda 1999 eller senare?

Flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination när de går i skolans årskurs 5-6. Vaccinationen sker då via skolhälsovården som sköter kallelser, information och genomförande. De flickor som eventuellt ej hinner bli vaccinerade via skolhälsovården får ta del av detta erbjudande och kan boka tid hos hälsocentral för kostnadsfri vaccinering.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-01-08
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg


Gävleborg
Tillägg uppdaterade:
2016-04-04
Skribent och redaktör:
Webbredaktionen, Region Gävleborg
Granskare:
Webbredaktionen, Region Gävleborg