Lungröntgen

Lungröntgen innebär att en röntgensjuksköterska tar bilder på dina lungor med en röntgenapparat. Du blir röntgad för att en läkare ska kunna se om du har några förändringar i lungorna eller hjärtat som beror på någon sjukdom.

Lunginflammation är ett exempel på en sjukdom som läkaren kan se med hjälp av en lungröntgen. Du kan också få bli röntgad som en uppföljning efter en operation eller om du har haft en sjukdom. För att få en lungröntgen behöver du en remiss. Remissen skrivs oftast av en läkare på en vårdcentral eller på ett sjukhus.

Alla kan få röntga lungorna, även gravida personer och små barn lungröntgas ibland. Ju yngre en person är, desto känsligare är den för röntgenstrålarna. Stråldosen är så liten som möjligt. Den finns en sjukhusfysiker som ser till att röntgenapparaterna fungerar som de ska, och att personalen följer regler och riktlinjer för en säker röntgen.

På en röntgenundersökning av lungorna syns också hjärtat. Röntgenläkaren kontrollerar att hjärtat har normal form och storlek.  

Behöver jag förbereda mig på något sätt?

Du behöver inte förbereda dig inför en lungröntgen.

Hur går undersökningen till?

Lungröntgen görs på en röntgenavdelning. Den kan finnas på ett sjukhus eller i anslutning till en vårdcentral eller någon annan läkarmottagning.

Du får först ta av dig kläderna på överkroppen. Om du har halsband eller bröstpiercing tar du av dem också. Sedan får du ställa dig framför röntgenapparaten.

Röntgensjuksköterskan tar bilder både framifrån och från sidan med röntgenapparaten. Innan ni ska ta bilderna från sidan får du lyfta upp armarna, så att de inte kommer med på bilden. Du får ta ett djupt andetag och hålla andan i några sekunder medan bilden tas. Lungorna är stilla när du håller andan, eftersom de är fulla med luft. Då blir bilderna skarpa.

En lungröntgen brukar ta högst fem minuter. Efteråt får du vänta en liten stund medan röntgensjuksköterskan kontrollerar om bilderna har blivit bra, eller om ni behöver ta nya bilder. Den vanligaste orsaken till att det behövs nya bilder är att man råkade röra sig just när bilden togs.

Om du inte kan stå, går det att bra att göra undersökningen medan du sitter eller ligger ner.

Hur mår jag efteråt?

Efter en lungröntgen mår du som vanligt.

Vad händer efter undersökningen?

Efter undersökningen bedömer en röntgenläkare bilderna. Svaret på undersökningen skickas till läkaren som har skrivit remissen. Det är den läkaren som ger dig svaret. Läkaren talar om för dig när och hur du får svar.

Senast uppdaterad:
2015-10-30
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm.