Skrumplever – levercirros

Skriv ut (ca 1 sida)

Skrumplever innebär att levern är skadad och frisk levervävnad har börjat ersättas av ärrvävnad. Det kallas också levercirros. Levern får då allt svårare att klara av sina viktiga uppgifter, som bland annat är att rena kroppen från gifter och bilda viktiga proteiner.

Skriv ut

En annan effekt av skrumplever är att blodet från tarmen har svårare att passera genom levern. Detta är en orsak till de åderbråck på matstrupen som ibland uppkommer och kan orsaka blodiga kräkningar.

Skrumplever kan bero på att man till exempel druckit mycket alkohol under en längre tid eller haft en långvarig leverinflammation, hepatit B eller C. Det finns även andra, mindre vanliga orsaker till skrumplever.

Sjukdomen kan förvärras undan för undan. Om levern blir helt förstörd klarar den inte längre att rena kroppen och det kan vara livshotande.

Symtom

Symtom

I början av sjukdomen är det vanligt att du

  • blir trött
  • mår illa
  • går ner i vikt.

Senare kan

  • huden och ögonvitorna bli gula
  • urinen bli mörk
  • avföringen bli gråvit
  • magen eller fötterna och underbenen bli svullna
  • blodet få svårt att koagulera, stelna, och man kan kräkas blod.

Du kan bli förvirrad och till och med medvetslös om sjukdomen har gått väldigt långt.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har eller riskerar att få skrumplever.

Du måste få vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning om du har skrumplever och blir förvirrad.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Det är viktigt att levern inte skadas ännu mer om du har skrumplever. Du ska till exempel sluta att dricka alkohol och undvika läkemedel som kan förvärra sjukdomen.

Det går oftast inte att behandla de leverskador som du redan har fått. Däremot får du behandling mot det som orsakat dem och mot de besvär du har. Ibland kan man behöva en ny lever genom transplantation om leverfunktionen fortsätter att försämras.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2016-09-19
Redaktör:

Litti le Clercq, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Hyltander, läkare, specialist i kirurgi, Östra Sjukhuset, Göteborg