Revbensbrott

Skriv ut (ca 2 sidor)

Ett revbensbrott innebär att ett eller flera revben har spruckit eller gått av. Den vanligaste orsaken är att man har råkat ut för en olycka, till exempel ramlat eller fått ett slag mot bröstkorgen. Du kan också få ett revbensbrott om du har långvarig hosta.

Skriv ut

Ett brutet revben läker av sig själv, men det kan ta en till två månader. På det ställe där benet har läkt kan det bildas en liten ofarlig knöl.

Symtom

Symtom

Ett eller flera av följande symtom är vanliga om du har brutit ett revben eller fått en spricka:

  • Du är öm över revbenet.
  • Det gör ont när du andas djupt, hostar, nyser eller skrattar.
  • Du har svårt att sova eftersom det gör ont att när du vänder dig i sängen.

Du har ofta mest besvär när det gått en vecka efter skadan. Efter ungefär en till två månader brukar skadan vara helt läkt.

Fäll ihop

När och var ska jag söka vård?

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som bryter ett revben behöver inte söka vård. Smärtan brukar gå över av sig själv inom ett par veckor.

Kontakta en vårdcentral om du har så ont att det inte räcker med receptfria smärtstillande läkemedel. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har fått ett slag mot bröstkorgen och har ett eller flera av följande besvär:

  • Du är andfådd, matt, kallsvettig eller illamående.
  • Du har hosta och svår andnöd.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Om du har mycket ont kan du prova receptfria smärtstillande läkemedel. Du kan fråga om råd på ett apotek.

Du behöver oftast ingen behandling för ett brutet revben eftersom det läker av sig själv. Om du däremot brutit många revben vid en större olycka kan du behöva opereras för att bröstkorgen ska bli stabil igen.

Det är bra om du rör på dig och undviker att ligga till sängs en längre tid.

Fäll ihop

Påverka och delta i din vård

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2018-03-27
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm