Kallbrand

Skriv ut (ca 1 sida)

Blodcirkulationen i en kroppsdel kan allvarligt försämras av till exempel diabetes, åderförfettning, rökning eller en svår köldskada. Om du inte får vård kan kroppsdelen eller delar av den dö. Det kallas för kallbrand eller gangrän och är vanligast i fingrar, fötter, tår eller ben.

Skriv ut

Kallbrand i sår som är infekterade brukar kallas fuktig. Bakterier bildar då gifter och det kan ibland finnas risk att infektionen sprids till området runt omkring eller till andra delar av kroppen. Så kallad torr kallbrand kan du få om du förfryser dig. Då har du inte en infektion och kallbranden sprider sig inte utanför det område där du har fått den.

Symtom vid kallbrand

Symtom vid kallbrand

Om du har fått gangrän i en kroppsdel blir området först rött, svullet och gör mycket ont. Sedan mörknar vävnaden och blir nästan svart. Du kan också få feber. När vävnaden är död gör det inte ont där längre. Om det är en fuktig kallbrand börjar kroppsdelen där du fått gangrän lösas upp och kan även lukta illa. 

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Om du har sår eller köldskador som inte läker som de ska bör du kontakta en vårdcentral. Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Har du mycket ont i en kroppsdel med sår eller köldskador ska du söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Fäll ihop

Behandling vid kallbrand

Behandling vid kallbrand

Om du får fuktig kallbrand i en kroppsdel kan det behöva åtgärdas kirurgiskt, ibland ganska akut.

Om du har gangrän brukar du få smärtstillande medicin. Att sluta röka är av stor betydelse. Du får också antibiotika om det behövs. I vissa fall kan andra mediciner ha effekt.

Har du torr kallbrand efter köldskada lossnar vävnaden av sig själv när den har dött.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-09-14
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Palm, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Medicinkliniken, Karlskoga lasarett