Förhudsinfektion hos pojkar – balanit

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Ibland kan pojkar få en infektion under förhuden, så kallad balanit. Det är vanligast under de första levnadsåren. Infektionen beror på att bakterier som i vanliga fall finns i utrymmet mellan ollonet och förhuden, har ökat i antal. Det är särskilt vanligt hos pojkar som samtidigt har trång förhud.

Symtom

Symtom

Om det är infekterat under förhuden kan pojken få besvär, ett eller flera av dessa:

  • Förhudsmynningen blir röd eller rosa och det kan komma ut lite var.
  • Det gör ont och svider när pojken kissar.
  • Det gör ont i penis eller i förhuden.
  • Feber, samtidigt som pojken har besvär.
  • Strålen blir svag så att det är svårt att kissa.
Fäll ihop

Vad kan man göra själv?

Vad kan man göra själv?

Oftast är infektionen lindrig och det räcker att tvätta av förhuden och förhudsöppningen två till tre gånger om dagen med ljummet vatten. Infektionen brukar då oftast gå över på några dagar. De första gångerna man gör rent kan man ge barnet smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Man ska i så fall ge läkemedlet ungefär en halvtimme innan man gör rent.

När man gör rent kan man

  • bada barnet i badkar eller badbalja
  • duscha barnet försiktigt med svag stråle kring förhuden
  • använda en spruta utan nål och spola med ungefär tio milliliter ljummet vatten under förhuden. Med sprutan kan man lättare rikta strålen och få bort eventuellt sekret under förhuden. Man kan använda en spruta på två eller fem milliliter som man kan köpa på apotek.

Det är viktigt att inte dra tillbaka förhuden på barn under fem år när man gör rent, eftersom det kan göra att det bildas ärr.

Det är bra att lufta så mycket som möjligt, till exempel genom att låta ett barn som använder blöja vara utan blöja.

Fäll ihop

När ska man söka vård?

När ska man söka vård?

Är infektionen lindrig brukar besvären gå över med hjälp av egenbehandling. Om besvären inte går över, trots egenbehandling i två till tre dagar, bör man söka vård. Man bör också söka vård om pojken får feber. Man kontaktar i första hand en vårdcentral. Om barnet går i skolan kan man även kontakta skolläkare eller skolsköterska. Är barnet yngre än sex år kan man även kontakta barnavårdscentralen, BVC.

Om förhuden fastnat i ett tillbakadraget läge, ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Fäll ihop

Behandling av infektion under förhuden

Behandling av infektion under förhuden

Om barnet har en infektion som inte går över med hjälp av egenbehandling, får han behandling genom spolning under förhuden. Spolning görs genom att vatten eller koksaltlösning sköljs upp under förhuden med hjälp av en spruta utan nål, som förs in lite under förhuden. Första behandlingarna görs vanligtvis av en sjuksköterska eller läkare, men kan därefter göras hemma.

Spolningen kan göra ont de första gångerna och då kan först en bedövningsgelé sprutas in under förhuden, även det görs med en spruta utan nål. En stund före spolningen kan barnet få smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. Det blir ibland mer svullet de första dagarna, för att sedan bli bättre.

De första gångerna pojken kissar efter en spolning kan det svida. Ett råd som kan hjälpa är att pojken de närmaste gångerna efter behandlingen kissar med penisen neddoppad i vatten, eller i strålarna från duschen, vilket kan göra att det svider mindre. Om pojken behöver kan han få ett receptfritt, smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.

Fäll ihop

Om besvären kommer tillbaka flera gånger

Om besvären kommer tillbaka flera gånger

Om pojken har återkommande infektioner och även har trång förhud kan förhuden behöva opereras för att inte ge fler infektioner. Då får han remiss till en kirurg. Kirurgen kan antingen vidga öppningen i förhuden genom att göra ett litet snitt eller ta bort en bit av förhuden.

Läs mer om förhudsproblem som kan uppstå från och med puberteten.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-02-12
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden