Fettknöl

Skriv ut (ca 2 sidor)

Fettknölar i huden består av fettvävnad och är ofarliga. Du kan få fettknölar var som helst på kroppen. De flesta fettknölar är små och ger inga besvär, men ibland kan de bli större och göra ont eller kännas obehagliga.

Skriv ut

Ett annat namn för fettknölar är lipom.

Symtom

Symtom

  • Två stora fettknölar på underarm

    Du kan ha en eller flera fettknölar. Ibland är de stora och ger besvär.

En fettknöl känns oftast som en knöl under huden. Fettknölar på ryggen, nacken och skuldrorna är ofta lite fastare, medan knölar på armarna och benen vanligtvis är mjuka.

Du kan få en eller flera fettknölar. De flesta är små och ger inga besvär. Små fettknölar brukar inte synas men kan kännas under huden. De kan vara upp till en centimeter stora. Ibland kan fettknölarna bli större och göra ont eller kännas obehagliga. Ibland kan de vara i vägen eller vara missprydande. Större fettknölar kan stå upp från hudytan och vara några centimeter stora.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Fettknölar behöver oftast inte behandlas. Men om en fettknöl är besvärande, kan den opereras bort. Då får du lokalbedövning.

Fäll ihop

När och var ska jag söka vård?

När och var ska jag söka vård?

Du behöver oftast inte söka vård för en fettknöl, men om du känner dig orolig kan du kontakta en vårdcentral.

Kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer in på dig:

  • Du har en fettknöl som ger besvär.
  • Du har en knöl som förändras, till exempel blir hård och oregelbunden eller börjar växa snabbt.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Fäll ihop

Vad beror fettknöl på?

Vad beror fettknöl på?

Det är inte klarlagt varför fettknölar bildas men det kan vara ärftligt.

Du kan få fettknölar när som helst, men vanligtvis kommer de i åldern 40 till 60 år. Har du fått en knöl brukar den finnas kvar livet ut.

Fettknölar kan bli större om du går upp i vikt, men övervikt är ingen orsak till att fettknölar bildas.

Fäll ihop

Möjlighet att välja vårdmottagning

Möjlighet att välja vårdmottagning

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-09-28
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kristina Lewis, läkare, specialist i hud- och könssjukdomar, Cityakuten, Stockholm

Illustratör:

Kari C. Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge