Diabetesretinopati

Skriv ut (ca 4 sidor)

Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna blir skadade på grund av diabetes. Det innebär att du kan få synförändringar. Därför är det viktigt att du som har diabetes går på regelbundna ögonbottenkontroller.

Skriv ut

Det är ganska vanligt för personer som har diabetes att ha någon form av förändringar på näthinnan. För de allra flesta leder förändringarna inte till några problem med synen.

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

På insidan av ögongloben sitter näthinnan. Centralt i näthinnan sitter den så kallade gula fläcken. I gula fläcken finns all förmåga för skarpsyn och detaljseende.

Högt blodsocker och högt blodtryck påverkar blodkärl i hela kroppen. I näthinnan finns små blodkärl som är särskilt känsliga för högt blodsocker. Då kan det uppstå små blödningar och ibland svullnad av vävnaden i ögat. Om svullnaden påverkar gula fläcken får du försämrad synskärpa.

Skadorna på blodkärlen ger en syrebrist i näthinnan. Om det pågår under lång tid försöker ögat kompensera syrebristen genom att bilda nya blodkärl. De nya blodkärlen har sämre kvalitet. De spricker lätt och då får du blödningar inne i ögongloben. Detta kan ge en plötslig synnedsättning.

Fäll ihop

Symtom vid diabetesretinopati

Symtom vid diabetesretinopati

Diabetesretinopati ger till en början inga symtom. Det är därför viktigt för dig som har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 att gå på regelbundna ögonbottenkontroller. Då kan förändringar i näthinnan upptäckas i tid och behandlas innan de har orsakat några skador på synen.

Det är först om du får en blödning i ögat eller en svullnad av gula fläcken som du får symtom. Nybildade kärl i ögat kan öka risken för näthinneavlossning. Det kan du märka på flera sätt:

  • Du ser blixtar i utkanten av synfältet.
  • Du ser små rörliga punkter, streck eller ringar. De kallas för grumlingar. 
  • Du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet.
Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en vårdcentral, ögonklinik eller akutmottagning om din syn förändras plötsligt eller om du ser en mörk skugga, sotflagor, ljusblixtar eller grumlingar i synfältet.

Boka tid hos en optiker, ögonläkare eller din vårdcentral om din syn gradvis förändras.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Vad kan jag göra själv?

Vad kan jag göra själv?

Du kan kontrollera att ditt blodsocker, ditt blodtryck och dina blodfetter ligger på bra nivåer. Det minskar risken att få diabetesretinopati, men ibland får man det trots att värdena är bra.

Se till att gå på regelbundna kontroller. Även om du brukar blir kallad till undersökning, kan det vara bra att själv hålla reda på när det är dags för nästa kontroll.

Att röka ger syrebrist i alla kroppens vävnader. Du som har diabetes bör därför undvika att röka. Om du behöver hjälp att sluta röka kan din läkare berätta vilket stöd som finns att få. Du kan läsa mer om att sluta röka.

Fäll ihop

Undersökning vid diabetesretinopati

Undersökning vid diabetesretinopati

Du som har diabetes får en remiss till ögonbottenfotografering av din diabetesläkare. De regelbundna kontrollerna gör att förändringar kan upptäckas och behandlas redan innan de ger några symptom.

Ögat fotograferas med en särskild kamera

Ögonbottenfotografering innebär att ögats bakre del där näthinnan sitter fotograferas med en särskild ögonbottenkamera. Den delen av ögat kallas för ögonbotten.

Innan fotograferingen får du ögondroppar som vidgar pupillerna. Det får du för att fotografierna ska få så bra kvalitet som möjligt.

Genom att jämföra bilder som är tagna vid olika tidpunkter kan läkaren eller ögonsjuksköterskan se om näthinnan har förändrats.

Undersökningen går snabbt och gör inte ont

Undersökningen tar fem till tio minuter, men du får räkna med lite längre tid för att pupillerna ska hinna förstoras innan fotograferingen. Undersökningen gör inte ont och är helt ofarlig. De pupillvidgande dropparna gör att du ser sämre under några timmar. Därför är det inte lämpligt att du kör bil till undersökningen.

Hur ofta du ska undersökas beror på hur stora förändringarna är

Om du inte har några förändringar i näthinnan får du gå på ny kontroll efter tre år.

Om du har små till måttliga förändringar får du gå på kontroll varje år.

Om du har stora förändringar kommer du att bli kallad till en ögonläkare. Hen kommer sedan att bestämma hur ofta du ska gå på kontroller och vilken behandling du ska få.

Fäll ihop

Behandling av diabetesretinopati

Behandling av diabetesretinopati

Diabetesretinopati kan behandlas på tre olika sätt: med injektionsbehandling, laserbehandling eller operation.

Svullnad i gula fläcken behandlas med injektioner som ges under bedövning i ögat. Nybildade blodkärl behandlas med laser. Ögat behöver opereras om de andra behandlingarna inte hjälper.

Injektionsbehandling

Om du har en svullnad i gula fläcken behandlar läkaren det med injektioner. Då får du ett läkemedel i ögat.

Injektionen går väldigt snabbt. Ögat är bedövat med ögondroppar och behandlingen gör vanligen inte ont. Läkemedlet torkar upp blod och svullnad.

Injektionsbehandlingen minskar risken för din syn ska fortsätta att försämras, och kan förbättra din syn. Behandlingen gör däremot inte att förändringarna i ögat upphör. Det innebär att du ofta behöver få injektionsbehandling flera gånger.

Laserbehandling

När du ska få laserbehandling bedövas först ögat med ögondroppar. Bedövningen ges för att en behandlingslins sätts på ögat. Behandlingen gör vanligen inte ont. Sedan får du sitta med huvudet i ett stöd på ögonmikroskopet medan läkaren leder korta blixtar med laserljus via behandlingslinsen in i ögat.

Behandlingen behöver oftast upprepas 2 till 3 gånger innan hela ögat är färdigbehandlat. Behandlingen tar ungefär 15 till 30 minuter.

Laserbehandlingen kan göra att dina ögon blir känsligare för ljus och ibland att synfältet blir mindre. Dessa komplikationer är oftast bestående. De här förändringarna kan också bero på sjukdomen i sig.

Operation

Om det inte hjälper med laserbehandling eller injektionsbehandling kan du behöva opereras. Det gäller framför allt i om något av det här har hänt:

  • Du har fått en blödning i ögat som inte sugs upp av ögat.
  • Det är mycket dragningar av nybildade kärl och ärrvävnad som kan göra att du får näthinneavlossning.

Operationen kan göras antingen med lokalbedövning eller i narkos. Operationen hejdar sjukdomsförloppet för de allra flesta, men det är inte alltid synen blir lika bra som den var innan förändringarna började påverka den.

Fäll ihop

Diabetesretinopati och graviditet

Diabetesretinopati och graviditet

Om du är eller planerar att bli gravid ska din diabetesläkare informera ögonkliniken om det. En graviditet kan försämra förändringarna i ögat snabbt. Därför får du göra fotokontroller oftare när du är gravid.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-14
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Amrén, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm