Bukspottkörtelinflammation, akut

Skriv ut (ca 2 sidor)

Akut inflammation i bukspottkörteln beror oftast på att du har gallsten, eller att du har druckit mycket alkohol under en längre tid. Den kallas även för akut pankreatit.

Skriv ut

Det finns även andra, mera ovanliga, orsaker. Ibland går det inte att avgöra vad inflammationen beror på.

Bukspottkörtelinflammationen kan komma tillbaka gång på gång och bli kronisk, det vill säga långvarig.

Symtom

Symtom

Det här är några vanliga symtom på akut bukspottkörtelinflammation:

  • Du får mycket ont högt upp i mitten av magen, eller ut mot ryggen mellan skulderbladen, eller en kombination av dessa två symtom.
  • Smärtan varierar, men det kan göra så ont att du blir blek och kallsvettig.
  • Du kan må illa och kräkas.

Ibland kan du även få feber. Besvären kan också vara lindrigare.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Du ska kontakta en vårdcentral, om du misstänker att du har akut bukspottkörtelinflammation.

Sök vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning, om du har du mycket ont.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Akut bukspottkörtelinflammation går oftast över av sig själv. Men det är vanligt att du blir så sjuk att du behöver vårdas på sjukhus. Ibland kan sjukdomen bli livshotande.

Du får inte äta eller dricka förrän inflammationen har läkt, och dina besvär börjar gå tillbaka. Det brukar ta några dagar. Du får då i stället vätska i dropp. Vid behov får du smärtlindrande medicin.

Du har rätt att förstå

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Fäll ihop

Hur kan jag förebygga en ny inflammation?

Hur kan jag förebygga en ny inflammation?

Du kan minska risken för nya inflammationer genom att inte dricka alkohol. Det är bra att undvika att äta fet mat, om du har gallsten. Ibland kan även gallan behöva opereras.

Fäll ihop

Bukspottkörteln bildar enzymer och hormoner

Bukspottkörteln bildar enzymer och hormoner

Bukspottkörteln ligger i övre delen av magen, bakom magsäcken och framför ryggraden. Den bildar olika ämnen, så kallade enzymer och hormoner. De behövs för att du ska kunna bryta ner maten och för att sockerhalten i blodet ska ligga på en lagom nivå.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-07-04
Redaktör:

Litti le Clercq, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Hyltander, läkare, specialist i kirurgi, Östra Sjukhuset, Göteborg