Spironolakton

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet spironolakton finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Aldactone
  • Spironolactone Orion
  • Spironolakton Pfizer
  • Spironolakton Takeda.

Vad är spironolakton?

Vad är spironolakton?

Spironolakton är ett vätskedrivande läkemedel, även kallat diuretika. Läkemedlet används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, till exempel vid hjärtsvikt. Det kan också användas vid högt blodtryck.

Spironolakton tillhör läkemedelsgruppen kaliumsparande diuretika.

I vilka former finns spironolakton?

Spironolakton finns som tabletter i styrkorna 25 milligram, 50 milligram och 100 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

När blodcirkulationen till njurarna är försämrad och otillräcklig, till exempel på grund av hjärtsvikt, bildar kroppen ett ämne som kallas angiotensin. Angiotensin höjer blodtrycket genom att göra så att blodkärlen drar ihop sig. Angiotensin gör också att njurarna bildar hormonet aldosteron. Det ökar mängden vätska i kroppen och höjer också blodtrycket. Samtidigt kissar du ut mer kalium.

Spironolakton motverkar effekten av hormonet aldosteron. Då minskar vätskemängden i kroppen och blodtrycket sjunker. Det avlastar hjärtat. Spironolakton är ett svagt vätskedrivande läkemedel som samtidigt sparar kalium genom att minska utsöndringen av kalium via njurarna till urinen. När du börjar använda läkemedlet ökar urinmängderna gradvis de första tre till fyra dagarna.

Fäll ihop

Hur använder jag spironolakton?

Hur använder jag spironolakton?

Svälj tabletten med lite vatten tillsammans med mat.

Det är bra att ta vätskedrivande läkemedel på morgonen, men oftast går det att ta dem när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför kan du oftast tillfälligt ändra tidpunkten för när du tar tabletterna om du behöver gå ut och vara borta några timmar. Men diskutera gärna detta med din läkare först.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering vid vätskeansamling eller högt blodtryck är 50-100 milligram om dagen. Vid vätskeansamling orsakat av hjärtsvikt är 25 milligram dagligen på morgonen en vanlig dosering, oftast tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt.

Om du har glömt att ta en dos på morgonen går det bra att ta den senare under dagen. Om du har glömt att ta läkemedlet under en hel dag bör du fortsätta som vanligt nästa dag, enligt doseringsanvisningen på etiketten. Ta inte några extra doser.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar spironolakton

Att tänka på när du tar spironolakton

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Spironolakton ska vanligtvis inte tas tillsammans med kaliumtabletter eftersom medicinen minskar utdrivningen av kalium. Då kan du få för mycket kalium i kroppen. Exempel på läkemedel med kalium är Kaleorid.

Du bör inte heller ta spironolakton tillsammans med något annat kaliumsparande diuretika, till exempel som innehåller amilorid, som bland annat finns i Amilorid Mylan eller Normorix.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli dåsiga, trötta eller få ont i huvudet. Vissa kan må illa eller få diarré. Män kan få besvär av impotens eller få förstorade bröstkörtlar. Dessa besvär går oftast tillbaka när du avslutar behandlingen. Kvinnor kan få menstruationsrubbningar.

Risken för biverkningar ökar i allmänhet ju högre dosen är. Vid doseringen 25 milligram om dagen är det ovanligt med påverkan på bröstkörtlarna hos män eller menstruationsrubbningar hos kvinnor.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-18
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna