Remicade

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Remicade är ett läkemedel som används vid reumatiska sjukdomar, till exempel vid ledgångsreumatism och Bechterews sjukdom, vid psoriasis och psoriasisartrit samt vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen immundämpande medel och det verksamma ämnet är infliximab. Medicinen är en så kallad TNF-alfa-hämmare.

Recept och högkostnadsskydd

Remicade finns som infusionsvätska, det vill säga ett läkemedel som ges i form av dropp direkt i blodet. Medicinen är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

När man kommer och får ett dropp på en mottagning får man dock betala som för ett läkarbesök och medicinen kostar då inget utöver det. Besöket ingår i högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården.

Så här fungerar medicinen

TNF-alfa är ett ämne som medverkar i den inflammatoriska processen i kroppen och som finns i ökad mängd hos personer med inflammatoriska sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism och psoriasis.

Det verksamma ämnet i medicinen, infliximab, binder till och blockerar TNF-alfa. Därigenom dämpas inflammationen, sjukdomsförloppet bromsas och sjukdomssymtomen minskar.

Effekten av behandlingen kan i vissa fall komma snabbt men ofta först inom några veckor eller efter flera månader beroende på vilken sjukdom som behandlas, och individuella faktorer.

Hur får man medicinen?

Remicade ges av sjukvårdspersonal i form av dropp direkt i blodet, så kallad infusion.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

När man påbörjar behandlingen får man vanligen först två infusioner med två veckors mellanrum, sedan ofta ytterligare en efter fyra veckor. Därefter får man behandling var åttonde vecka, eller ibland något oftare.

Viktigt

Remicade ska inte användas vid svåra infektioner, till exempel tuberkulos och sepsis, även kallad blodförgiftning. Medicinen ska inte heller användas av personer med måttlig eller svår hjärtsvikt.

När man behandlas med medicinen är det viktigt att man kontaktar läkare om man får feber eller andra tecken på infektion, till exempel hosta, halsont, diarré, sveda när man kissar eller täta trängningar.

Man ska också kontakta läkare om man får symptom som känslobortfall och en stickande känsla, synförändringar eller muskelsvaghet i armar eller ben.

En allergisk reaktion kan inträffa efter behandling med läkemedlet. Om man får symtom som till exempel problem med andning, hudutslag, svullnad, muskel-, led- eller huvudvärk ska man omgående kontakta läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Remicade ska inte användas tillsammans med till exempel Orencia och Kineret, eftersom det kan göra att risken för skador av medicineringen ökar.

Man bör inte vaccineras med så kallade levande vacciner när man behandlas med Remicade eftersom det innebär en risk att man blir sjuk av vaccinet.

Biverkningar

En del personer kan få allergiska reaktioner och huvudvärk i samband med infusionerna.

Behandlingen kan också medföra att några får till exempel mag- eller tarmbesvär, klåda och utslag på huden yrsel eller svettningar.

Andra kan få andnöd, bröstsmärtor, trötthet eller feber och man kan bli känsligare för infektioner och få till exempel luftvägsinfektion eller herpesinfektion.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man blir gravid eller planerar att skaffa barn när man behandlas med Remicade. Det är inte helt känt hur fostret påverkas av läkemedlet. Kvinnor rekommenderas därför att använda preventivmedel under hela behandlingstiden och i minst sex månader efter att behandlingen avslutats.

Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Man bör inte amma när man använder läkemedlet eller inom sex månader efter behandlingens slut.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller infliximab. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller infliximab är

  • Inflectra
  • Remsina.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-11
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Åsa Häggström, läkare, specialist i reumatiska sjukdomar, Länssjukhuset, Kalmar