Bondil

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Bondil är ett läkemedel som används vid erektil dysfunktion, det vill säga om man inte kan få eller bibehålla en erektion som är tillräcklig för att genomföra ett samlag.

Bondil innehåller som verksamt ämne alprostadil, som tillhör gruppen prostaglandiner. Alprostadil finns naturligt i kroppen och vidgar blodkärlen. Dessa kan sätta igång en process som gör att blodflödet i penis kan öka kraftigt. Därmed blir det lättare att man kan få stånd, erektion.

Recept och högkostnadsskydd

Bondil är ett så kallat uretralstift och finns i styrkorna 500 mikrogram och 1000 mikrogram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Bondil består av ett litet stift som förs in i urinröret. Där löses stiftet upp och det verksamma ämnet tränger genom urinrörets slemhinnor och ut i svällkropparna i penis. Muskulaturen i blodkärlets väggar slappnar då av, och blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att man får stånd. Till skillnad från Viagra och liknande läkemedel får man stånd utan att vara sexuellt stimulerad.

Det tar cirka tio minuter innan läkemedlet verkar och effekten håller oftast i sig tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag.

Hur tar man medicinen?

Medicinen finns i ett litet stift av ett vaxliknande ämne som förs in i urinröret med hjälp av en applikator, en särskild införare. Man bör kissa innan man använder Bondil, eftersom det går lättare att föra in stiftet om urinröret är fuktigt. När man ska föra in stiftet är det är viktigt att man noga följer bruksanvisningen som följer med förpackningen.

Medicinen ska förvaras i kylskåp.

Den förpackning som för tillfället används är hållbar i 14 dagar i rumstemperatur.
Lämna inte Bondil i en bil eller på andra platser där det kan utsättas för högre temperatur än 30°C.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

 

Dosen varierar från person till person. En vanlig dos är 500 mikrogram. Dosen kan behöva höjas till högst 1000 mikrogram om effekten blir för svag. Ett stift på 500 mikrogram har ungefär samma verkan som när 10 mikrogram Caverject sprutas direkt in i svällkropparna.

Man ska inte använda mer än två doser inom ett dygn.

Viktigt

Man ska inte använda Bondil om man har en infektion på penis eller i urinröret.

Man ska inte heller använda läkemedlet om man har ökad risk för blodproppar eller någon sjukdom som kan öka risken för förlängd erektion, till exempel vissa blodsjukdomar.

I sällsynta fall kan man få förlängd erektion under flera timmar. Man kan då prova att duscha iskallt eller motionera. Om erektionen varar längre än fyra timmar ska man kontakta läkare. Penis kan skadas om man inte får snabb behandling.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Bondil samtidigt med någon annan läkemedelsbehandling mot impotens, om inte en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

Det är ganska vanligt att det svider i urinröret och gör ont i penis när man använder läkemedlet. Vissa personer kan få en mindre blödning från urinröret. Andra biverkningar som förekommer är till exempel värk i testiklarna, huvudvärk, yrsel och blodtrycksfall.

Graviditet och amning

Om ens partner är gravid bör man använda kondom när man har samlag.

Bondil kan användas om partnern ammar.

Andra läkemedel som innehåller alprostadil

Det finns andra läkemedel som innehåller alprostadil. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Andra läkemedel som innehåller alprostadil

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-26
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.