Arthrotec och Arthrotec forte

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Arthrotec och Arthrotec forte är läkemedel som lindrar smärta och dämpar inflammation. Läkemedlet används under en längre tid vid reumatiska sjukdomar om du har ökad risk för sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Arthrotec och Arthrotec forte tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID. Det verksamma ämnet är diklofenak. Arthrotec och Arthrotec forte innehåller även misoprostol, som skyddar slemhinnan i magen.

Arthrotec forte är starkare och innehåller mer diklofenak än Arthrotec.

Recept och högkostnadsskydd

Arthrotec finns som tabletter som innehåller 50 milligram av det verksamma ämnet diklofenak. Arthrotec forte innehåller 75 milligram diklofenak. Båda innehåller samma mängd misoprostol, 0,2 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet diklofenak hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

När bildningen av prostaglandiner är hämmad kan du få störningar i magsäckens slemhinna eller magsår. Därför innehåller Arthrotec och Arthrotec forte även misoprostol som liknar prostaglandinerna i magen. Misoprostol hjälper till att skydda slemhinnan i magsäcken.

Hur tar jag läkemedlet?

Tabletterna ska sväljas hela med vatten. För att minska risken för magbesvär ska du ta tabletterna direkt efter måltid. Det är speciellt viktigt under de första veckorna av behandlingen.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett 2-3 gånger per dag.

Ta inte mer än 150 milligram diklofenak per dygn.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Läkemedlet kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Om du har hjärtsvikt bör du använda läkemedel som innehåller diklofenak med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras.

Om du tidigare har haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du inte använda läkemedel som innehåller diklofenak. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Risken är mindre för vissa andra cox-hämmare, till exempel naproxen.

Rådgör med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller om du har någon njur- eller leversjukdom.

Använd inte läkemedlet när du är eller försöker bli gravid.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda läkemedlet om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin, Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte läkemedlet tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer som använder diklofenak kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Diklofenak kan också öka risken för magsår
Eftersom misoprostol hjälper till att skydda slemhinnan i magsäcken är risken för magbiverkningar av diklofenak mindre än om du tar läkemedel som bara innehåller diklofenak.

Vissa kan till exempel bli yra, få ont i huvudet eller hudutslag.

I början av behandlingen kan en del personer få biverkningar av misoprostol, till exempel besvär från mage och tarm. Diarré är vanligast men kan lindras om läkemedlet tas direkt efter maten.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt hjärtsvikt och allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet när du är gravid. Misoprostol har en sammandragande verkan på livmodern.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen

Det finns fler läkemedel som innehåller diklofenak eller misoprostol. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller diklofenak är

  • Diclofenac eller Diklofenak med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Diklofenak Mylan
  • Diclofenac T eller Diklofenak T med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Diclofenac T ratiopharm
  • Dicuno
  • Eeze
  • Eezeneo
  • Ignorin
  • Solaraze gel
  • Voltaren och Voltaren T.

Exempel på läkemedel som innehåller misoprostol är Cytotec.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-10
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen