Anervan Novum

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Anervan Novum?

Anervan Novum är ett läkemedel som används mot akuta migränanfall. Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för mjöldrygealkaloider och innehåller det verksamma ämnet ergotamin. Medicinen innehåller även ämnena klorcyklizin och koffein.

Recept och högkostnadsskydd

Anervan finns som tabletter och stolpiller. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det inte helt klarlagt varför man får migrän men det är ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet som pågår under migränanfallet.

Det ena verksamma ämnet i medicinen, ergotamin, dämpar bland annat smärtsignaler i
hjärnan. Koffein förbättrar kroppens förmåga att ta upp ergotamin. I samband med ett migränanfall är det vanligt att man mår illa. Klorcyklizin motverkar illamående och kräkningar.

Hur tar man medicinen?

Stolpiller förs in i ändtarmen. De kan vara bra att använda om man kräks i samband med migränanfallet.

Stolpillren bör förvaras i kylskåp, men kan förvaras i rumstemperatur i två månader.

När ska man ta medicinen?

Man ska ta medicinen vid de första säkra tecknen på att ett migränanfall är på gång.

Anervan Novum är avsett för akuta migränanfall och ska inte användas för att förebygga nya anfall.

Man ska inte använda medicinen varje dag eftersom det då finns stor risk för biverkningar.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering för vuxna är 1 stolpiller eller 1-2 tabletter när man är säker på att ett migränanfall är på gång.

Om man inte får någon effekt av en dos kan man ta ytterligare en dos efter en halvtimme. När man hittat den dos som lindrar smärtan ska man ta hela den dosen så tidigt som möjligt nästa gång man får migrän. Sammanlagt ska man inte ta mer än 2 stolpiller eller 4 tabletter per migränanfall.

Barn från 10 års ålder får vanligen hälften av vuxendosen.

Viktigt

Man ska inte använda Anervan Novum om man har vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, eller försämrad blodcirkulation. Man ska inte heller använda läkemedlet om man har någon lever- eller njursjukdom.

Om man använder mycket nikotin, till exempel om man röker mycket, när man tar läkemedlet finns risk för en alltför stark sammandragning av blodkärlen.

Om man använder medicinen för ofta finns det risk för att man får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Man ska då kontakta läkare.

Man kan bli yr i huvudet av medicinen och även trött och dåsig av själva migränanfallet.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Anervan Novum samtidigt som man använder vissa läkemedel mot HIV-infektion, vissa antibiotika samt vissa läkemedel mot svamp. Man ska heller inte ta Anervan Novum om man behandlas med vissa mediciner mot epilepsi som innehåller fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin.

Anervan Novum ska inte användas samtidigt med vissa andra läkemedel mot migrän, så kallade serotonin-1-receptorstimulerare eller triptaner. Exempel på sådana triptaner är

  • Almogran
  • Imigran och Imigran Novum
  • Maxalt och Maxalt Rapitab
  • Naramig
  • Oriptan
  • Relpax
  • Sumatriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel  Sumatriptan Actavis
  • Zolmitriptan med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zolmitriptan Actavis
  • Zomig, Zomig Rapimelt och Zomig Nasal.

Om man har tagit Naramig eller Relpax ska det gå minst 24 timmar innan man kan ta Anervan Novum. För de övriga triptanerna gäller minst 6 timmar. Om man har tagit Anervan Novum ska det gå minst 24 timmar innan man kan ta en triptan.

Anervan Novum ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller dihydroergotamin, till exempel Orstanorm. Det ska gå minst 24 timmar mellan dessa mediciner. Om man dem för tätt kan man få svåra sammandragningar av blodkärlen.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli yra.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet kan skada fostret, ge missfall eller för tidig förlossning.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Koffein finns till exempel i medicinen Koffein Recip. Vissa receptfria värkmediciner innehåller också koffein, till exempel Treo och Bamyl koffein.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-03
Skribent och redaktör:

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.