Äggdonation

Skriv ut (ca 2 sidor)

Äggdonation kan vara en hjälp för barnlösa par, när barnlösheten beror på att kvinnans äggstockar inte fungerar normalt. Paret och donatorn måste gå igenom en lämplighetsprövning och en medicinsk bedömning innan behandling kan erbjudas. Både ägg och spermiedonation är inte samtidigt tillåtet enligt lagen.

Skriv ut

Äggdonation är en behandling som för närvarande ges till ungefär 150-200 kvinnor per år i Sverige.

Bedömning av donatorns lämplighet

Bedömning av donatorns lämplighet

En läkare och en beteendevetare bedömer tillsammans om donatorn är lämplig, och vilket motiv hon har för att donera ägg. Hon får lämna en levnadsbeskrivning och ett foto, och blir också informerad om att barnet kan komma att kontakta henne i framtiden.

Vissa krav ställs på en kvinna som vill donera ägg. Bland annat:

  • Hon får inte lida av några allvarliga sjukdomar
  • Hon får inte ha några allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten.
  • Hon måste vara psykiskt frisk.
  • Hon får inte ha något missbruk.
  • Hon får inte själv ha haft svårt att bli med barn.
  • Hon får inte vara äldre än 36 år.
  • Det är en fördel, men inte ett krav, om donatorn redan har fått de barn hon önskar.

Donatorn testas för hiv, syfilis, hebatit B, och C samt HTLV I och II. Proverna tas vid två tillfällen med minst sex månaders mellanrum. Donatorn får under tiden inte ha utsatt sig för nämnda smittämnen eller sjukdomar. Läkaren gör en undersökning med ultraljud för att bedöma äggstocksfunktionen och kompletterar med ett hormonprov.

Fäll ihop

Anonymitet

Anonymitet

Paret har inte rätt att få veta vem donatorn är, och donatorn har inte heller rätt att veta till vem äggen donerats. Undantag är donation från en anhörig eller vän.

Föräldrarna är däremot skyldiga att berätta för barnet om dess tillkomst så att barnet, vid mogen ålder, kan ta reda på vem som är donator. Hen kan då vända sig till den klinik där behandlingen har utförts och har enligt lagen rätt att få reda på vem som har donerat äggen.

Fäll ihop

Ersättning till donatorn

Ersättning till donatorn

Donatorn får en fast schablonersättning för behandlingen i samband med donationen.

Fäll ihop

Så går donationen till

Så går donationen till

Kvinnans äggstockar stimuleras med hormoninjektioner som hon tar själv för att flera äggblåsor ska mogna ut samtidigt. Med ultraljud undersöks äggstockarna för att följa tillväxten av äggblåsorna. När de blivit tillräckligt stora ges ett ägglossningshormon och ungefär 36 timmar senare sugs äggen ut.

Fäll ihop

Vart vänder man sig

Vart vänder man sig

Äggdonationsbehandlingar görs framför allt vid universitetssjukhusen och även andra kliniker kan komma ifråga, men inte privata kliniker

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2013-09-16
Skribent:

Daniela Baccarini, webbredaktör
Pernilla Hjort, webbredaktör

Redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Margareta Fridström, överläkare gynekologi, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset