OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Dalarna

Vaccination för dig som bor i Dalarna

Här kan du se när olika personer får vaccinera sig i Dalarna. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Dalarna får och när leveranserna av vaccin kommer. Tidigare tidplaner hittar du på regiondalarnaplus.se

Vaccinationen är igång i Dalarna. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu.

Här kan du se när olika grupper får vaccinera sig i Dalarna. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Dalarna får och när leveranserna av vaccin kommer. Tidigare tidplaner hittar du på Region Dalarna plus.

Fas 1 startar i januari - vaccination pågår

Du som bor på ett särskilt boende för äldre

Boenden på särskilda boenden för äldre i Dalarna har vaccinerats. Vaccineringen startade 27 december och har erbjudits av läkare kopplade till varje boende. Det går inte att boka tid för sig själv eller för en anhörig. Vaccination av nyinflyttade på särskilda boenden sker löpande.

Du som har hemsjukvård eller hemtjänst (även larm)

Du som har hemsjukvård eller hemtjänst (även larm) med omsorgsinsatser från någon av kommunerna i Dalarna. Den vårdcentral du är listad vid kontaktar dig via brev eller telefon för att boka tid för dig och eventuell vuxen person som du bor tillsammans med.

En vuxen person som bor ihop med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård kommer att erbjudas vaccination, även om personen själv inte har hemtjänst eller hemsjukvård. Tanken är att skydda den sårbara personen mer genom att vaccinera de vuxna personer som lever ihop i samma hushåll.

För dig som har hemsjukvård kommer vaccination att erbjudas i hemmet. När vi får vaccin som lämpar sig för att ge i hemmiljö kommer vi att göra det. Första leveranserna av dessa vaccin väntas komma i mitten av februari. Orsaken till att vaccin ännu inte kunnat ges i hemmet är att de vaccin vi haft tillgång till inte har varit möjliga att transportera på ett korrekt sätt när de varit färdigblandade.

Den vårdcentral du är listad vid kontaktar dig personligen via brev eller telefon för att erbjuda vaccination.

Personal inom viss hälso- och sjukvård

Du som arbetar inom den akuta och kritiska vården. För att vården på sjukhus och hos andra kritiska verksamheter ska kunna ske är det nödvändigt att också vaccinera vissa i den personalgrupp som vårdar patienter. Du får vaccinationserbjudandet från din arbetsgivare.

Här finns hälsodeklarationer, på flera olika språk, för dig som jobbar inom vård och omsorg.

Fas 2 startar i februari, vaccination pågår

Du som är 65 år eller äldre

Region Dalarna har börjat kalla personer över 80 år till vaccination mot covid-19. Samtliga som är 80 år och uppåt kommer att få kallelse med tid för vaccination via brev eller telefon. De som är äldst får informationen först.

Du som är 65-79 år kommer att få information hem via post om när du själv kan boka din vaccination genom att logga in på 1177.se Kan du inte boka själv kommer du kunna få hjälp via telefon.

Bokningen öppnar upp efter ålder: först personer 75-79 år, sen 70-74 år och slutligen 65-69 år. Vaccinationen sker på vårdcentral.

Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd eller bor med någon som har det

Du som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. Vaccination beräknas pågå vecka 11-12.

Du som får behandling med dialys, eller bor med någon som får det. Vaccination beräknas pågå vecka 11-12.

Du kommer att erbjudas vaccin på din vårdcentral eller på din specialistmottagning.

Vuxna med insatser enligt LSS och personlig assistans

Du som får insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Personer som tillhör denna grupp kommer att få en kallelse till vaccination via brev eller telefon. Vaccination beräknas pågå vecka 11-12.

Personal inom annan hälso- och sjukvård

Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Du kommer att få vaccinationserbjudandet från din arbetsgivare.

Fas 3

Du som är 60-64 år

Mer information kommer gällande hur du kommer att bli erbjuden vaccination.

Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 

Det här gäller till exempel dig som har en demenssjukdom. Mer information kommer.

Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

Gäller dig som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel om du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom. Mer information kommer gällande hur du kommer att bli erbjuden vaccination.

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att specificera vilka fler grupper som tillhör denna grupp.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fas 4

Allmänheten, vuxna över 18 år

Allmänheten, du som är 18 år eller äldre men inte tillhör någon av de ovannämnda grupperna. Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccination just nu. Du kommer att kunna boka din tid för vaccination själv på 1177.se. Du kommer att kunna läsa här på 1177.se när bokningen kan öppna.

Vaccinationer kommer att ske både i befintliga lokaler inom Region Dalarna såsom vårdcentraler och andra mottagningar men även i externa, större lokaler just för att kunna ha goda flöden och undvika köbildning. Exakt vilka lokaler som kommer att användas är ännu inte beslutat.

Var kan jag vaccinera mig i Dalarna?

Vaccinationen av de prioriterade grupperna i fas 1-3 kommer huvudsakligen att skötas via vårdcentraler, sjukhus, kommuner och på äldreboenden. Allmänhetens vaccination i fas 4 kommer att ske både på vårdcentraler och andra mottagningar men även i externa, större lokaler för att kunna ha goda flöden och undvika köbildning. Exakt vilka lokaler som kommer att användas är ännu inte beslutat.

Personer i samhällsviktig tjänst

Det finns ingen förtur till vaccin för den som har en så kallad samhällsviktig tjänst. Det styrs av den nationella turordningen. Du som har en samhällsviktig tjänst utanför hälso- och sjukvårdens patientnära personalgrupper tillhör gruppen allmänheten.

Telefonsupport

Telefonsupport för information om vaccinering mot covid-19:
010-249 92 88. Öppettider måndag-fredag 09:00-11:00, 13:00-15:00 

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Hur lång tid det ska vara mellan dos ett och dos två beror på vilket vaccin du har fått. Det ska vara minst tre veckor mellan doserna. Ibland ska det vara tre till fyra månader. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du behöver inte börja om din vaccinering eller ta någon extrados om det har gått längre tid än rekommenderat mellan doserna.

Du får ett visst skydd mot covid-19 redan efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har det bästa möjliga skyddet mot sjukdomen på längre sikt.

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan