Kognition och kommunikation

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

Det finns många olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt stöd eller stöd när du ska kommunicera. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa dig att komma ihåg saker, koncentrera dig eller uttrycka dig.

Hjälpmedel för kognitivt stöd och hjälpmedel för kommunikation är två olika hjälpmedelsgrupper. Du kan behöva hjälpmedel från den ena eller båda grupperna, beroende på vilka behov du har.

Du kan behöva kognitivt stödjande hjälpmedel om du har svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det kan till exempel handla om att planera din tid, att läsa eller att hitta i din omgivning.

Kommunikationshjälpmedel kan hjälpa dig om du har svårt att tala eller uttrycka dig.

Här kan du läsa om hur det går till att få hjälpmedel för kognitivt stöd.

Olika sorters hjälpmedel

Här följer en lista med beskrivningar av vanliga hjälpmedel för kommunikation och kognitivt stöd, indelade i några huvudgrupper. 

Vila och koncentration

Gruppen Vila och koncentration innehåller hjälpmedel som stimulerar dina sinnen, och som kan göra att du blir lugnare och mer koncentrerad. Bland annat finns det täcken, dynor och kläder med tyngder.

I gruppen finns också kommunikationsförstärkare som riktar ljudet från den som talar direkt in i ditt öra, ofta med hjälp av hörlurar. Det kan göra det lättare att koncentrera sig. De kallas också samtalsförstärkare. Det finns även andra hjälpmedel som hjälper dig på ungefär samma sätt, till exempel IR-system för ljudöverföring.

Tal och kommunikation

I gruppen Tal och kommunikation finns till exempel röstförstärkare. Den kan användas om du har svårt att tala så högt att det hörs.  

Du som inte kan prata kan få hjälp av samtalsapparater, som läser upp text som du skriver in eller har förprogrammerat. En annan variant på detta är talsyntes, som omvandlar skriven text till tal.

I gruppen finns också olika bilder och symboler som du kan använda istället för att prata. De kan också användas för att märka upp och visa olika saker. De finns både som små kort att sätta i till exempel en mapp och som programvara till datorer.

Olika slags telefoner ingår också, till exempel högtalartelefoner, bildtelefoner och totalkonversation. Totalkonversation är en kombination av bild- och texttelefon. Även telefonhjälpmedel ingår i gruppen. De kan till exempel visa vem som har ringt med bilder eller namn. 

Läs mer om alternativ telefoni

Minne, tid och planering

Gruppen Minne, tid och planering innehåller olika typer av hjälpmedel för att komma ihåg saker och planera framåt. Till exempel finns olika slags kalendrar och planeringssystem, som väggtavlor, särskilt anpassade mobiltelefoner och handdatorer. Även programvaror och appar finns i gruppen.

I den här gruppen finns också olika hjälpmedel för minnesstöd, bland annat medicinpåminnare, sakletare och fickminnen som spelar upp påminnelser som du själv eller andra har spelat in.

Klockor finns av många slag, till exempel som ger påminnelser genom att tala eller vibrera, och timers som räknar ner tiden.

Läsa och skriva

För att läsa och skriva finns olika stöd för att du ska kunna hålla böcker, papper och annat material i en bra och bekväm ställning. I gruppen ingår också pennor och annat skrivmaterial.

Du kan använda ljudspelare av olika slag om du har svårt att läsa skriven text. Det är till exempel talboksspelare och DAISY-spelare. I gruppen finns också etikettläsare och pennor med inspelningsfunktion.

Programvara för ordbehandling och andra program som du kan behöva om du har läs- och skrivsvårigheter ingår också.

Datortillbehör och program

Datortillbehör och program kan också vara hjälpmedel för kommunikation och kognitivt stöd. I gruppen ingår till exempel skärmläsningsprogram som läser upp text med hjälp av talsyntes och rättstavningsprogram.

Tillbehör som tangentbord och olika metoder för att styra datorn ingår också. Det är bland annat pekplattor, styrpinnar och metoder för att styra datorn med huvudet eller ögonen. Det finns även optiska skannrar och program som omvandlar text till tal.

Larm och styrning

I gruppen Larm och styrning ingår fjärrkontroller, till exempel sådana som kan växla mellan att styra flera olika saker som TV, säng och andra hjälpmedel. Det ingår också GPS:er, som visar var du befinner dig.

I den här gruppen finns också personlarm, som du antingen aktiverar själv eller som går igång automatiskt. Det kan vara bland annat fallandelarm, anfallslarm för personer med epilepsi, eller larm som signalerar i särskilda situationer, till exempel när du lämnar sängen.

Läs mer på 1177.se

Att få hjälpmedel för kognitivt stöd

Du som har en kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det finns många olika hjälpmedel som till exempel kan hjälpa dig med att planera och hitta.

Köpa hjälpmedel själv

Ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha utskrivet av vården. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Till toppen av sidan