Om covid-19 – coronavirus

Vad kan jag göra själv om jag får covid-19?

Här är råd till dig som har covid-19 men som kan vara hemma utan att behöva vård. Det är viktigt att du kontaktar vården om dina symtom förvärras.

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

De här råden gäller vid olika typer av luftvägsinfektioner, till exempel förkylning, influensa och covid-19. Du kan ha fått fler råd om du har varit i kontakt med vården.

Läs om hur länge du behöver stanna hemma för att minska risken för smitta.

Du kan behöva lämna prov om du har symtom på covid-19. Det gäller även om du är vaccinerad.

Vaccinera dig mot covid-19 när du har blivit frisk, om du inte redan har vaccinerat dig.

Till toppen av sidan