OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Skärpta råd i Dalarnas län

Innehållet gäller Dalarna

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Dalarna. För att bromsa smittspridningen inför Region Dalarna nu skärpta råd till alla som bor eller visats i Dalarna.

Illustration med texten Skärpta råd för oss i Dalarna

De skärpta råden för Dalarna gäller från och med torsdag den 12 november till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att hålla avstånd och minska trängsel. Tillsammans kan vi minska smittspridningen.

De skärpta råden

  • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

  • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.

  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Kom också ihåg att fortsätta följa de allmänna råden

  • Tvätta händerna med tvål och vatten. Ofta och i minst 30 sekunder.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus. 
  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
  • Testa dig om du har symtom. 

Frågor och svar

Frågor och svar om de skärpta råden i Dalarna

Till toppen av sidan