Om vaccin mot covid-19

Är jag i riskgrupp/vilken riskgrupp tillhör jag för vaccination mot covid-19?

Innehållet gäller Dalarna

Fråga

Är jag i riskgrupp/vilken riskgrupp tillhör jag för vaccination mot covid-19?

Svar

Om du är i riskgrupp vet din vårdcentral om det och du får en kallelse när det är din tur för vaccination. Vårdcentralerna i region Dalarna plockar ut personer ur de olika riskgrupperna via ett speciellt datasystem som bedömer risken för att insjukna i svår covid-19. Datasystemet tar hänsyn till exempelvis ålder, diagnoser, BMI och provsvar för njurfunktion.

Kan jag få bli flyttad till en annan riskgrupp?

Regionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för prioritering.

Till toppen av sidan