Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

Om covid-19 – coronavirus

Minska risken att du och andra får covid-19

Du behöver följa de allmänna råd och regler som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk. Träffa så få andra människor som möjligt, håll avstånd och tvätta händerna. Här kan du läsa mer.

Covid-19 ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Följ myndigheternas råd och rekommendationer.

Du som väljer att vaccinera dig bidrar också till att minska smittspridningen.

Till toppen av sidan