Lämna prov och få provsvar om covid-19

Frågor och svar om självprovtagning i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Fråga

Vad innebär självprovtagning?

Svar

Självprovtagning innebär att man tar prov på sig själv med en tops i näsa och svalg samt att man lämnar ett salivprov. Förälder/vårdnadshavare ska hjälpa ungdomar under 16 år med provtagningen.

Fråga

Hur gör man om man vill boka prov?

Svar

För den som bor i Dalarna gäller följande:

Personer som är 13 år och uppåt loggar in med e-legitimation på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Under rubriken Regionen rekommenderar klickar du på ”Självprovtagning covid-19 för dig som är sjuk".

 


Förälder eller annan vårdnadshavare till barn från 10 år till och med 12 år loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och beställer prov via ombudsläge.

Förälder eller annan vårdnadshavare till barn från förskoleklass till och med 9 år ringer vårdcentralen för att boka tid för provtagning.

På sidan Självprovtagning covid-19 i Dalarna finns filmer som visar hur bokningen görs, både för den som bokar till sig själv eller den som agerar ombud till barn.

Fråga

Hur går det till rent praktiskt?

Svar

Du loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där gör du först en beställning av provet och därefter bokar du tid för uthämtning av provtagningskittet på en provtagningsstation eller på ett apotek. Tänk på att om du väljer att hämta på ett apotek så ska provet hämtas av ett friskt ombud som har med sig din och sin egen legitimation.

Efter uthämtning tar du provet på dig själv enligt medföljande anvisningar. Om du är under 16 år ska förälder eller annan vårdnadshavare hjälpa till att göra provet.

Sedan ska du eller ditt ombud lämna in provet på samma ställe där det hämtades ut. När provet är analyserat skickas svaret ut direkt. Svaret finns på 1177 Vårdguidens e-tjänster i inloggat läge. Om du har godkänt aviseringar från 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer en avisering om att det finns ett svar att läsa.

 

Fråga

Vad gäller för vård- och omsorgspersonal?

Svar

Självprovtagning gäller för all vård- och omsorgspersonal i region och kommun som inte arbetar patientnära. Mer information på Region Dalarnas webbplats:

Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg

Fråga

Jag saknar e-legitimation, hur gör jag?

Svar

Då kan du kontakta supporten på telefonnummer 010-249 92 88. Öppettider är måndag-fredag 09:00-11:00, 13:00-15:00

Fråga

Är självprovtagning lika säker som den som utförs på vårdcentral?

Svar

Under förutsättning att provet tas enligt instruktionerna är provet tillförlitligt.

Fråga

Hur gör man om provtagningstiderna är slut?

Svar

Du kan söka på annat provtagningsställe i länet och boka där.

Nya tider läggs ut kontinuerligt med fyra dagars intervall så vänta och boka en annan dag.

Fråga

När kommer provresultatet?

Svar

Svarstiden beror på aktuell belastning på laboratoriet. Vanligtvis mellan 1-3 dagar.

Fråga

Är provtagningen öppen för besökare/turister?

Svar

Ja, alla som har ett svenskt personnummer och e-legitimation kan boka in sig på 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation.

Fråga

Vem kan göra självprovtagningstest för covid-19?

Svar

Vuxna och barn från 10 år som:

  • har symtom som skulle kunna vara covid-19
  • haft symtom i minst 24 timmar
  • är så kallad hushållskontakt och har informerats om att ta prov
  • har av smittspårare uppmanats att ta prov

Barn från förskoleklass till och med 9 år provtas vid vårdcentral. 

Fråga

Vem kontaktar jag för att påskynda/efterhöra provresultat?

Svar

Svaret kommer att publiceras på 1177 Vårdguidens e-tjänster så fort det är analyserat. Finns det inte där är det inte analyserat.

Fråga

Får man boka provtagning av vilket skäl som helst?

Svar

Nej. Du ska ha:

  • ha symtom som skulle kunna vara covid-19
  • haft symtom i minst 24 timmar
  • vara så kallad hushållskontakt och informerats om att du ska ta prov
  • ha av smittspårare uppmanats att ta prov. 

Fråga

Kan jag provta mig utan att jag har symtom?

Svar

Nej.

Fråga

Hur ofta kan jag boka provtagning?

Svar

Vid varje ny sjukdomsperiod.

Fråga

Vilka patientgrupper är undantagna från självprovtagning?

Svar

Barn under 10 år, personer utan e-legitimation och personer utan svenskt personnummer.

Fråga

Kan jag beställa hem ett provtagningskit med posten?

Svar

Nej.

Fråga

Jag tycker det är svårt att göra provtagningen själv, kan jag få hjälp av vårdpersonal?

Svar

Nej, inte vid provtagningsstationerna eller vid apoteken.

Fråga

Hur gör jag om jag inte kan ta mig till en provtagningsplats och inte har någon som kan agera ombud?

Svar

Kontakta din vårdcentral.

Fråga

Behöver jag visa legitimation?

Svar

Ja.

Fråga

När i sjukdomsförloppet ska självtestet tas?

Svar

Efter 24 timmars symtom upp till en vecka efter symtom.

Fråga

När ska jag kontakta vården för provtagning istället för att boka självprovtagning?

Svar

Om du har allvarligare symtom och behöver en medicinsk bedömning ska du istället kontakta vården.

Om du är yngre än 10 år eller om du inte har e-legitimation.

Fråga

Jag ska ut och resa och behöver ett göra ett prov och få ett reseintyg, kan jag boka in mig som på självprovtagningen?

Svar

Nej, regionen tar inga reseprover eller utfärdar reseintyg. Du behöver kontakta någon av de privata aktörer som tar reseprover, förteckning över dessa hittar du här:

Testning för reseintyg (folkhalsomyndigheten.se)

Fråga

Min arbetsgivare vill att jag ska ta ett till prov innan jag får börja jobba igen, för säkerhets skull. Kan jag boka in mig på det?

Svar

Nej, regionen erbjuder prover för dig som är sjuk eller ingår i smittspårning. Prov för återgång till arbete ska arbetsgivare tillhandahålla, det räknas inte som hälso- och sjukvård.

Fråga

Varför hittar jag inte mitt provsvar när jag loggar in i appen Min vård?

Svar

Svaret kommer till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du behöver logga in på 1177.se och titta under fliken Meddelanden.

Fråga

Jag har ingen e-legitimation, hur gör jag för att få en?

Svar

Det finns två godkända e-legitimationer i nuläget. Dels bank-ID som din bank utfärdar, dels Freja eID.

För att få ett Bank-ID kontaktar du din bank.

Freja eID är en app du kan ladda ner och verifiera din identitet med till exempel pass eller körkort.

Till toppen av sidan