OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Frågor och svar om de skärpta råden i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

De nya skärpta råden i Dalarna väcker frågor. Här försöker vi besvara några av dem. Frågorna är ställda till Dalarnas smittskyddsläkare som har besvarat dem. Uppdateringar och nya frågor kan tillkomma. Det aktuella datumet för svaret står inom parentes.

Vuxen kvinna och ett barn som leende rör vid varandras pekfingertoppar

Fråga

Varför införs skärpta råd i Dalarna? Vad är skillnaden mot tidigare råd?

Svar

De skärpta råden är anpassade för dig som bor eller vistas i Dalarna. De har införts för att bromsa smittspridningen som kraftigt ökar i länet.

De nationella allmänna råd som infördes i våras kvarstår:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten. Ofta och i minst 30 sekunder.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus. 
  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Testa dig om du har symtom. 

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Varför heter det råd? Borde det inte heta restriktioner?

Svar

Allmänna råd är bara en juridisk term som används av myndigheter. När myndigheter, som i detta fall Folkhälsomyndigheten, utfärdar skrivelser som bör efterlevas använder man fastställda begrepp som allmänna råd, föreskrifter och liknande.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Är de nya råden rekommendationer, eller måste jag följa dem?

Svar

Du ska följa råden. Smittskyddslagen säger att vi alla har ett ansvar för att bidra till att smittspridningen minskar. Råden beskriver hur du som privatperson, arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet bör göra för att följa smittskyddslagen.

Detta innebär att du är skyldig att uppfylla andemeningen i de allmänna råd som ges.  

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Varför har det inte införts skärpta råd tidigare?

Svar

Kriterierna för ett sådant beslut har inte tidigare varit uppfyllda. Det är Folkhälsomyndigheten som beslutar om lokala allmänna råd, tillsammans med smittskyddsläkaren i länet. Beslutet grundas bland annat på hur vårdbelastningen ser ut på exempelvis intensivvårdsavdelningar och särskilda boenden, men också på andelen positiva provsvar, i vilka situationer/sammanhang smittan sprids och om det förekommer okontrollerad smittspridning.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Hur länge gäller de skärpta råden?

Svar

Råden gäller från och med torsdag 12 november fram till och med den 13 december 2020, men kan förlängas beroende på hur smittläget ser ut.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Vad räknas som fysisk kontakt?

Svar

Med fysisk kontakt menas umgänge som sker inomhus eller utomhus inom 1-1,5 meters avstånd, under mer än 15 minuter.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Varför undantas barn födda 2005 eller senare från de skärpta råden?

Svar

Studier har visat att begräsningar för barn inte påverkar smittspridningen. Däremot kan begränsningar ha en negativ effekt på hur barnen mår i övrigt, därför undantas råden för barn.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Jag har haft covid-19 och har antikroppar. Bör även jag följa de nya riktlinjerna och rekommendationer?

Svar

De nya råden gäller för alla i Dalarna tills vidare. Folkhälsomyndigheten har tidigare informerat om att personer med antikroppar kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning, men de säger även att det förutsätter att man fortsätter följa myndigheters generella rekommendationer och restriktioner, samt lagstiftning som finns för att minska smittspridning i samhället.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Så kan resultat från antikroppstester användas

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Varför inför ni inte krav på munskydd?

Svar

Det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt ett munskydd är mot smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande munskydd som åtgärd för att hindra smittspridning och de rekommenderar i nuläget inte generell användning av munskydd av var och en. Olika länder har landat olika i sina rekommendationer.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Varför gäller inte de skärpta råden för skolor och förskolor?

Svar

Folkhälsomyndigheten har sett att barn påverkas negativt om de inte får gå i skola och förskola. Dessutom för barn inte smittan vidare i samma utsträckning som vuxna och påverkar inte smittspridningen nämnvärt.

Mer information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19. 

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Kan jag fortfarande besöka min släkting som bor på äldreboende?

Svar

De nya skärpta råden för Dalarna anger inget specifikt om äldreboenden, vi rekommenderar att du vänder dig till din kommun/det äldreboende som det gäller för mer information.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Sjukvård och provtagning

Fråga

Jag har ett inbokat läkarbesök nästa vecka. Måste jag avboka?

Svar

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Du kan alltså gå till ditt läkarbesök eller till din sjukgymnastik.

Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom på covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Ska man avstå från att söka vård nu, för annat än covid-19?

Svar

Du ska inte tveka kring att söka vård som vanligt. Det är också viktigt att du fortsätter att gå på den screening du kallas till och att du tar influensavaccin om du tillhör en riskgrupp för influensa.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Varför är det så svårt att få en tid för provtagning för covid-19?

Svar

Efterfrågan ökar väldigt snabbt och det kan därför vara svårt att hitta tid för provtagning. Vi arbetar hela tiden för att hitta nya sätt att utöka vår kapacitet.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Resor

Fråga

Kan jag resa med kollektivtrafiken?

Svar

Samma råd som tidigare gäller. Res bara om du måste. Undvik att stiga på bussar eller tåg som är fullsatta, ta hellre nästa buss/tåg/annat färdmedel om det är möjligt.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Jag har en resa planerad till fjällen för att åka skidor, kan jag åka?

Svar

Du ska i dagsläget inte resa inom länet. Du ska heller inte resa från Stockholm eller andra delar av landet till skidorterna i Dalarna.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Varför får elitlagen fortsätta resa?

Svar

Yrkesmässig idrottsutövning undantas från de skärpta råden, vilket är ett beslut som Folkhälsomyndigheten har tagit.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Shopping och handel

Fråga

Jag skulle vilja gå på stan för att handla julklappar, kan jag göra det?

Svar

Rekommendationen är att endast göra nödvändiga ärenden, så som besök till livsmedelsbutiken, apoteket eller medicinskt motiverad vistelse på stan.

Om du verkligen måste besöka en butik, välj då en tidpunkt då det är få personer ute på stan. Gör ärenden ensam och undvik att göra impulsbesök om det inte är nödvändigt.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Sociala och kulturella aktiviteter

Fråga

Vad innebär det att jag ska undvika fysisk kontakt med andra än de jag bor med?

Svar

Det betyder att du inte bör bjuda in till eller delta på fest, bjuda hem vänner på middag eller andra liknande sociala umgängen, så som bröllop, afterwork och kalas. Vissa typer av aktiviteter bör också undvikas om de inte går att genomföra utan att hålla fysiskt avstånd till andra, exempelvis kontaktsporter som ishockey, brottning och basket. Hälso-och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad bör undvikas.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 undviker närkontakt med andra.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Om jag bor ensam i mitt hushåll, kan jag då inte umgås med någon?

Svar

Om du behöver umgås, se då till att det sker på ett säkert sätt utifrån ett smittspridningsperspektiv. Umgås helst utomhus och tänk på att alltid hålla ett avstånd på minst 1 meter. Undvik att umgås i grupp. Träffa inte någon om du själv eller denne har symtom, även lindriga sådana.  

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Kan barn födda 2005 eller senare vara med på andra fritidsaktiviteter än idrottsträningar? Till exempel teater, scoutträffar, körsång eller liknande?

Svar

Barn födda 2005 eller senare behöver fritidsaktiviteter och är inte så smittsamma som vuxna. Så länge barnet är fullt friskt kan hen delta i sådana aktiviteter. 

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Kan jag gå på promenad utomhus med en vän eller släkting om vi håller avstånd?

Svar

Om ni håller avstånd från varandra under hela promenaden går det bra. Kom ihåg att minimera antalet personer som träffas.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Jag vill gärna gå på museum, bio eller besöka biblioteket, kan jag göra det?

Svar

Just nu är rekommendationen att inte besöka dessa typer av lokaler.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Idrott, träning och friskvård

Fråga

Kan jag gå på massage?

Svar

Nej, om den inte är medicinskt motiverad bör du undvika detta. Rådgör med din ansvariga läkare om du är osäker på hur du ska göra med den medicinskt motiverade massage.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Kan jag gå på gym eller badhus?

Svar

Nej, just nu avråder vi från att besöka gym, badhus och liknande om det inte är medicinskt motiverat.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Mitt gym har vidtagit extra åtgärder säger de, kan jag fortsätta träna där?

Svar

Nej, vi avråder från att träna på gym och badhus just nu, oavsett om de har vidtagit extra åtgärder eller inte. Vi rekommenderar istället att du tränar utomhus och endast tillsammans med de du bor med, eller någon enstaka vän du umgås med.

Undantag gäller endast om träningen är medicinskt motiverad.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Kan barnen träna sina idrotter som vanligt?

Svar

Idrott är viktigt för barn och unga. Då det visats att barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott, men rekommendationen är att avstå från att medverka på matcher och tävlingar.

De bör även undvika onödiga fysiska kontakter, samt att dela vattenflaskor och skydd. Medföljande vuxen bör endast hämta och lämna vid träningen för att undvika nya kontakter.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Kan mitt barn fortsätta gå på sina ridlektioner?

Svar

Barn födda 2005 och senare kan träffas i idrottsliga sammanhang men om man är äldre rekommenderas det att man avstår.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Fråga

Vad gäller för matcher och tävlingar?

Svar

Dessa bör inte genomföras, varken för barn födda 2004 eller tidigare eller vuxna eftersom detta ofta innebär att man träffar nya människor. Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.

Yrkesmässig idrott, alltså idrott som bedrivs som ett yrke, omfattas inte av detta de skärpta råden. Detta är ett beslut som Folkhälsomyndigheten har tagit.

(Uppdaterad 13 november 2020)

Till toppen av sidan