Om covid-19 – coronavirus

Använd gärna munskydd när du besöker vården

Innehållet gäller Dalarna

Smittskydd och vårdhygien Dalarna rekommenderar munskydd till patienter och eventuella medföljare/besökare som vistas i vårdlokaler i öppen- och slutenvård samt tandvård. Munskydd rekommenderas också vid sjukresa.

Illustration av ett munskydd

Rekommendationen är en extra åtgärd som erbjuds patienterna, de andra smittförebyggande åtgärderna gäller fortfarande som vanligt. Undantagna denna rekommendation är patienter som befinner sig inne på sitt vårdrum på en vårdavdelning, barn under 16 år eller om det finns medicinska hinder.

Varje verksamhet inom öppen- och slutenvård, tandvård och sjukresor kommer att dela ut munskydd till patienten/besökaren och instruera om hur munskyddet används på ett säkert sätt. Munskydd kan snart även komma att delas ut vid huvudentréerna vid sjukhusen.

Både personal och patient behöver desinfektera händerna noggrant innan munskyddet delas ut/tas emot. Självbetjäning av munskydd ska inte förekomma på grund av smittorisk.

Patient och besökare kan också välja att använda eget munskydd vid besök på vårdinrättning. I första hand rekommenderas engångsmunskydd.

Observera, munskydd ska inte ersätta strävan efter att hålla avstånd.

Till toppen av sidan