1177 Vårdguidens e-tjänster ligger för närvarande nere..Det här meddelandet avser Dalarna

Arbete pågår med att lösa problemet.