Vården i Dalarna

Riktat Hälsosamtal för dig som är 50 år

Innehållet gäller Dalarna

I unga år är god hälsa en självklarhet för de flesta av oss. Vi tänker gärna att det ska fortsätta så. Men de stora folksjukdomarna som till exempel hjärtinfarkt, stroke och diabetes kan utvecklas under många år i det tysta, utan att ge några besvär.

Dessa sjukdomar har många orsaker som kan bero på våra levnadsvanor. Därför går det ofta att påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

För att öka dina förutsättningar för en god hälsa erbjuder Region Dalarna alla inom regionen ett riktat hälsosamtal det år de fyller 50 år. Hälsosamtalet genomförs på din vårdcentral och är riktat mot att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2.

Vid hälsosamtalet får du ett personligt samtal och en profil som kan hjälpa dig att bedöma dina förutsättningar och möjligheter för en god hälsa och minska din risk för framtida sjukdom.

Inför och under ditt hälsosamtal får du:

  • kontrollera ditt blodtryck
  • kontrollera ditt blodsocker
  • mäta längd, vikt och midjemått
  • personlig rådgivning kring dina levnadsvanor
  • en riskprofil angående hälsofaktorer och hur de påverkar din hälsa

Hälsosamtal

Vårdcentralerna i Region Dalarna inför hälsosamtalen successivt. När din vårdcentral är redo att börja med hälsosamtalen får du som fyller 50 år i år en personlig inbjudan.

Fråga

Varför blir jag kallad till ett hälsosamtal?

Svar

Region Dalarna erbjuder alla som fyller 50 år ett hälsosamtal. Erbjudandet gäller det år man fyller 50.

Det är ett så kallat riktat hälsosamtal som fokuserar på att minska risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Det innebär att enkätfrågor, mått och provtagning är utformad för att kunna upptäcka sådana risker.

Hälsosamtalet kan öka möjligheterna för dig att leva ett friskt och hälsosamt liv. Det är ett bra tillfälle att få tips och råd om vad du kan göra för att förbättra din hälsa och dina levnadsvanor som leder till att minska risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes typ 2.

Du får också ta prover och kolla dina värden.

Fråga

Så här går det till

Svar

Det år du fyller 50 får du en personlig inbjudan till ett hälsosamtal på din vårdcentral. Inbjudan kommer från din vårdcentral.

Inbjudan kommer automatiskt, du behöver alltså inte göra någonting själv.

Ett riktat hälsosamtal består av flera delar:

1. Besvara en enkät.

När du får din inbjudan får du också en enkät som du behöver fylla i. Det gör du genom att logga in i e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. När du besvarat enkäten får du en kallelse med två tider. En tid för provtagning och en tid för själva samtalet omkring en vecka senare.

Du som får en inbjudan med vanliga posten får en pappersenkät som du besvarar och skickar in med bifogat svarskuvert. 

2. Provtagning

Du får ta prover på ditt blodsocker och dina blodfettsnivåer. Det gör du genom ett blodprov som du tar på din vårdcentral.

Provtagningen kommer du att få göra på morgonen eftersom provet måste tas fastande. Det innebär att du inte får äta eller dricka efter klockan 22.00 kvällen innan. Mer information om det får du i inbjudan.

Du får också mäta ditt blodtryck, midjemått, längd och vikt. På en del vårdcentraler mäter man detta i samband med blodprovet, på andra görs det i samband med hälsosamtalet.

3. Besök för hälsosamtal

Hälsosamtalet kan du göra tidigast en vecka efter att du har tagit proverna. 

Det är utbildad och erfaren personal på vårdcentralen som genomför samtalet tillsammans med dig, vanligtvis en sjuksköterska eller fysioterapeut. Under hälsosamtalet utgår ni från dina enkätsvar, mätvärden och resultatet från proverna. Därefter formas en hälsoprofil på dig som ger en helhetsbild över din hälsa.

Ni ser tillsammans över dina levnadsvanor och kommer överens om vilka förändringar du kan göra för att förbättra din hälsa i framtiden. Åtgärderna som du själv kommer fram till skrivs in i en hälsoplan. Den och din hälsoprofil får du ta med dig hem efter samtalet. Den kommer också att finnas tillgänglig i din journal i e-tjänsten på 1177.

Fråga

Hur lång tid tar det?

Svar

Blodprovet tar bara några minuter. Att mäta blodtryck, midjemått, längd och vikt går också snabbt. Själva samtalet tar högst en timme.

Fråga

Vad kostar det?

Svar

Hälsosamtalet kostar 100 kr. Frikort gäller inte.

Fråga

Vad händer efter hälsosamtalet?

Svar

Beroende på vad din hälsoprofil visar, får du efter hälsosamtalet den vägledning eller vård du behöver för att ta steg mot en bättre hälsa. Det är du själv som bestämmer vad du vill göra eller förändra utifrån de råd du får under samtalet.

Fråga

Har du fler frågor om hälsosamtalet?

Svar

Då är du välkommen att kontakta din vårdcentral. Kontaktuppgifter finns under 1177.se

Fråga

När under året kommer min inbjudan?

Svar

Varje vårdcentral avgör själv när under året de skickar ut inbjudningarna. Du får din inbjudan automatiskt när din vårdcentral är redo att ta emot dig.

Fråga

Kan jag välja att gå nästa år istället?

Svar

Inbjudan gäller bara det år du fyller 50 år.

Fråga

Jag har inte fått någon inbjudan, vad gör jag?

Svar

Om du inte fått någon inbjudan senast under hösten det år du fyller 50, är du välkommen att kontakta din vårdcentral.

Till toppen av sidan