Vården i Dalarna

Beställa tolk i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Tolkcentralen i Dalarna förmedlar tolkuppdrag åt hörande, döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva. Här kan du beställa tolk via webben.

Beställ tolk

Tolkmetod:
Till toppen av sidan