Stöd och behandling på nätet

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19

Innehållet gäller Dalarna

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Känner du en oro som påverkar din vardag? Då kan du få stöd genom ett självhjälpsprogram på nätet.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen på ett negativt sätt. Kanske oroar du dig mycket om dagarna, har svårt för att sova, känner dig lättirriterad eller okoncentrerad? Denna oro kan vara svår att hantera på egen hand och på sikt bland annat leda till depressiva besvär, ångestproblem eller ökad alkohol- och droganvändning. Därför är det viktigt att få stöd och hjälp i tid.

Kostnadsfritt

Självhjälpsprogrammet för oro i samband med covid-19 på 1177 Vårdguidens inloggade tjänster är kostnadsfritt. Programmet tar ungefär tre veckor att arbeta med och passar dig som vill jobba självständigt med att lära dig hantera din oro. Känner du stark oro eller har svårare psykiska besvär är det bättre att kontakta en vårdcentral, 1177 Vårdguiden på telefon eller den psykiatriska vården i första hand. Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet.

KBT-baserat program

Självhjälpsprogrammet är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det består av fem steg som du arbetar med när och var du vill. Programmet innehåller text, film, illustrationer och övningar. I steg ett får du lära dig mer om oro och att skilja på hjälpsam och ohjälpsam oro. Steg två fokuserar på problemlösning som ett sätt att minska oro. Steg tre handlar om att minska vissa beteenden, som överdriven mediekonsumtion och överdrivet vårdsökande. I steg fyra får du lära dig tekniker för att släppa orostankar. Steg fem tar upp vikten av sunda rutiner och sammanfattar behandlingen så att du kan arbeta vidare på egen hand.

Gör så här för att starta programmet

Så här når du programmet:

  1. Klicka på följande länk: https.sob.1177.se.
  2. Välj inloggningsalternativ, exempelvis BankID.
  3. Under rubriken Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram klickar du på knappen Region Dalarna
  4. Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19.
  5. Klicka på Mottagning Kvarnsveden, gäller för samtliga i Dalarna (även om du inte är skriven där). Du kommer då till en anmälningssida där du sedan kan välja att starta programmet. 

När programmet är startat kommer det sedan ligga under Dina pågående stöd- och behandlingsprogram via samma länk; https.sob.1177.se

Du kan också ladda ner 1177-appen, leta upp Stöd och behandling under Övriga tjänster och favoritmarkera sidan med stjärnan uppe till höger. Då finns programmet lätt tillgängligt nästa gång du öppnar appen.

Till toppen av sidan