Att söka stöd och hjälp

Söka psykiatrisk vård i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

En första hjälp om man mår psykiskt dåligt kan vara att prata med någon betydelsefull vuxen till exempel en förälder, kompis, någon på skolan, fritids eller arbetsplatsen. Men man kan också behöva mer hjälp och då finns den på olika ställen i samhället.

Till toppen av sidan