ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Söka psykiatrisk vård i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

En första hjälp om man mår psykiskt dåligt kan vara att prata med någon betydelsefull vuxen t ex en förälder, kompis, någon på skolan, fritids eller arbetsplatsen. Men man kan också behöva mer hjälp och då finns den på olika ställen i samhället.

Lättare psykiska besvär

Vid lättare psykiska besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen remitterar vidare till psykiatrin om det behövs:

Vårdcentraler i Dalarna

Man kan också vända sig till ungdomsmottagningen där man bor:

Ungdomsmottagningar

Går man i skolan kan man vända sig till elevhälsan vid den skola där man går:

Elevhälsan i olika kommuner

Allvarligare psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär, t ex svårare depressioner, psykoser, ätstörningar kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården.

Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP):

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar

Är man 18 år eller äldre vänder man sig till den vuxenpsykiatriska mottagningen på orten:

Vuxenpsykiatrin

Till både BUP och vuxenpsykiatrin kan man söka själv eller remitteras från övrig hälso och sjukvård. Till BUP kan även andra som t ex skola, socialtjänst eller ungdomsmottagning remittera.

Akuta psykiska besvär

0-17 år

Under kontorstid kontaktar man den Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun man bor:

Barn- och ungdomspsykiatrin

Utanför kontorstid ringer man 023-49 20 70.

Om du är 18 år eller äldre

Under kontorstid kontaktar man den Psykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun där man bor:

Psykiatriska öppenvården

Behöver man akut hjälp utanför kontorstid, kontaktar du psykiatrins Akutmottagning i Säter som är öppen dygnet runt: Psykiatriska Akutmottagningen 0225-49 44 00

Psykiatriska akutmottagningen i Säter

Vid livshotande tillstånd ring 112.

Fråga om råd

Nationella Hjälplinjen - Kostnadsfri psykologisk hjälp

Ställ frågor via tjänsten, Fråga 1177.se, och få svar av psykolog eller socionom inom sju dagar. 
Fråga 1177.se

Sök bland redan ställda frågor och svar. Psykisk sjukdomar och besvär, Frågor och svar

Fråga vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster och få svar inom två arbetsdagar.

Ring en Telefonjour eller rådgivning, till exempel BRIS.

Kontakta en Patient- eller anhörigförening

Till toppen av sidan