Barn- och ungdomspsykiatri Dalarna

Falu lasarett

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

023-49 20 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Falu lasarett
Län, kommun:
Dalarnas län, Falun
Postadress:
Barn- och ungdomspsykiatri, Falu lasarett, 791 82 Falun
Webbplats:
https://www.regiondalarna.se/

Det är viktigt att man söker hjälp när man själv eller ens barn/ungdom mår psykiskt dåligt. Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, det kan vara mer eller mindre allvarligt. Ofta kan familj, vänner, lärare eller någon annan man känner ge det stöd som behövs, ibland behöver man professionell hjälp.

Med psykisk ohälsa menas t ex att man känner sig deprimerad, har stark oro som är svår att hantera, ångest, ätstörning, större koncentrationssvårigheter, svårt att förstå hur andra tänker och känner, svårt att hantera känslor som t ex förtvivlan och ilska. Att man skadar sig själv eller har självmordstankar kan vara allvarliga symptom. Hur det sammanhang man finns i ser ut och fungerar har betydelse för hur man mår och kan hantera sina känslor och sin situation.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region