Läs andras frågor

Vad är Wernicke-Korsakoffs sjukdom?

Fråga

Jag vill ha information om Wernicke-Korsakoffs syndrom.

Svar

Wernicke-Korsakoffs syndrom är en sjukdom som framför allt uppstår vid långvarigt alkoholberoende. Orsaken till sjukdomen är brist på vitamin B1 och näringsbrist. Näringsbrist och alkohol påverkar kroppens förmåga att ta upp vitamin B1.

Namnet på sjukdomen är en sammanslagning av två tillstånd: Wernickes encefalopati och Korsakoffs sjukdom. Båda tillstånden är allvarliga. De påverkar hjärnan och nervsystemet och kräver ofta vård på sjukhus.

Wernickes encefalopati är den tidiga formen av sjukdomen. Vanliga symtom är förvirring, försämrad balans, ryckiga ögonrörelser eller förlamning av ögonmusklerna.

En person med Wernickes encefalopati behöver snabbt behandling. Om tillståndet inte behandlas kan det övergå till Korsakoffs sjukdom.

Korsakoffs sjukdom är mer kronisk. Det är en form av demens. Den som är sjuk får mycket sämre närminne och svårt att orientera sig. Hen kan också få vanföreställningar eller hallucinationer. När personen inte minns vad som har hänt kan hen också skapa egna historier om vad som har hänt, så kallad konfabulation.

Behandling med vitamin B1

En person som riskerar att utveckla Wernicke-Korsakoffs syndrom behandlas med stora mängder vitamin B1, som också kallas tiamin. Det är viktigt att sluta använda alkohol.

Vid Wernickes encefalopati kan besvären helt eller delvis försvinna. Vid Korsakoffs sjukdom finns besvären oftast kvar.

Till toppen av sidan