Läs andras frågor

Jag har en funktionsnedsättning och är beroende av mina assistenter. Hur gör jag vid en utlandsresa?

Fråga

Jag har en funktionsnedsättning och vill resa utomlands med mina två assistenter. Hur ska jag göra?

Svar

Du som har personlig assistans ska få stöd av dina assistenter oavsett om du är hemma eller vill göra någon aktivitet eller utflykt utanför hemmet. Du och dina assistenter planerar tillsammans hur det ska fungera.

Kontakta det företag eller den verksamhet som samordnar din assistans om du planerar att resa utomlands. Det är viktigt att du är tar kontakt tidigt, eftersom det kan ta tid för er att samordna till exempel assistenternas schema och dina assistanstimmar. Ni behöver också planera hur assistenternas resekostnader ska finansieras. 

Du kan ansöka om extra assistanstimmar

Du fick ett antal assistanstimmar beviljade när du ansökte om assistans. Kontakta din biståndshandläggare eller LSS-handläggare om det behövs fler timmar för att du ska kunna göra resan. Du får då ansöka om ytterligare timmar under perioden som resan ska pågå.

Till toppen av sidan